Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Komunikaty

Komunikat z dnia 13 marca 2020

W związku z koniecznością pracy zdalnej z uczniami polecam wykorzystanie zasobów e-podręczników, przygotowanych przez MEN umieszczonych na stronie www.epodrecznik.pl. Pan Rafał Cichoń pracuje nad platformą, na której będziemy mogli kontaktować się z uczniami. W poniedziałek zorganizujemy webinarium, na którym nauczy nas obsługiwać platformę. O godzinie tego spotkania online poinformujemy pocztą mailową.

W ramach przygotowania do pracy zdalnej polecam stronę ORE oraz webinarium, które mozna obejrzeć na facebooku:
https://blog.ceo.org.pl/webinarium-jak-uczyc-zdalnie-kluczowe-informacje-i-praktyczne-wskazowki-dla-nauczycieli-ek/
Anna Dyrek

Komunikat z dnia 12 marca 2020

Drodzy Państwo! W związku z zaistniałą sytuacją i zawieszeniem zajęć w szkołach, przypominam, że mamy nie tylko pozostać w gotowości do pracy, ale w miarę możliwości tę pracę wykonywać. Proszę o przygotowanie zestawu materiałów, które pomogą nam w realizacji celów dydaktycznych. Mają to być nie tylko zadania do wykonania przez uczniów, ale właśnie materiały dydaktyczne. Na stronie szkolnej wprowadzimy zakładkę, na której od poniedziałku będziemy je umieszczać. Będą tam też maile wszystkich nauczycieli, ale jeżeli ktoś ma kontakt z uczniami lub rodzicami, to należy to już wykorzystywać.  Można do tego celu wykorzystywać media społecznościowe, czyli np. grupy na facebooku. Starajmy się pracować systematycznie, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, czyli przygotować materiały w takiej ilości, ile zrealizowalibyśmy na lekcjach. Proszę również zadawać uczniom niewielkie prace do wykonania, aby można było ich ocenić i uniknąć problemów z klasyfikowaniem. Pamiętajmy o systematyczności i zapisywaniu podejmowanych działań, w razie ewentualnych kontroli. Postarajmy się, aby o naszych działaniach wiedzieli również rodzice, którzy będą mogli wspierać swoje dzieci i motywować je do pracy. 
Życzę dużo zdrowia i powodzenia 🙂

Anna Dyrek

Komunikat z dnia 11 marca 2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Komunikaty Dyrektora szkoły oraz inne informacje związane z organizacją procesu dydaktycznego będą umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej:

  • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
  • poprosimy nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele; - w tym celu na szkolnej stronie internetowej umieścimy służbowe adresy mailowe nauczycieli, dzięki którym uczniowie będą mieli możliwość nawiązania kontaktu z prowadzącymi zajęcia i pobrania materiałów dydaktycznych

  • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Proszę o pozostanie w gotowości do pracy i śledzenie bieżących komunikatów.
I najważniejsze: zachowajmy spokój i przestrzegajmy podstawowych zasad higieny, żeby zabezpieczyć się przed  koronawirusem:

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 Anna Dyrek

W linku treść pisma MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach