Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Aktualności

08 września 2020 15:55 | Aktualności

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021. Wnioski do 25 września 2020r.

 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

Uchwałą Nr XXIV/411/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2020/2021.

O stypendium mogą się starać uczniowie  pobierający naukę na terenie województwa podkarpackiego, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcą się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, osiągają wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych bądź przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej (związanych z zawodem).

  • obowiązujące kryterium dochodowe: 1 685 zł/osobę w rodzinie (natomiast w przypadku, gdy w rodzinie ucznia/uczennicy jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód na jednego członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1 910 zł),
  • wysokie wyniki w nauce:
  • w technikum: średnia ocen na świadectwie w roku poprzednim nie mniej niż 4,8 oraz średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnych związanych z zawodem co najmniej 5,0;
  • w branżowej szkole I stopnia: średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych nie niższym niż 4,00
  • kryterium dodatkowe: inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej lub osiągnięcia zawodowe, niezaliczane do szczególnych osiągnięć edukacyjnych lub zawodowych - dotyczy roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020.

Nabór wniosków planowany jest na wrzesień 2020 r. O szczegółach dotyczących terminu, miejsca i sposobu składania wniosków będziemy informować w kolejnych wiadomościach.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium.

Uczniowie, którzy spełniają kryteria niezbędne do otrzymania stypendium, powinni zgłosić się do wychowawcy. Przed złożeniem wniosku opiekun dydaktyczny po konsultacji z uczniem i rodzicami musi opracować Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego do realizacji w roku szkolnym 2020/2021.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie link do strony:

https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-z-2

Przeczytano: 301 razy. Wydrukuj|Do góry