Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Aktualności

04 września 2020 11:31 | Aktualności

EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14:00.

  1. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad, obowiązujących w sesji głównej, także zasad sanitarnych.
  2. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  3. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

 EGZAMINY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 14.00, ALE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA 30 MINUT PRZED EGZAMINEM  W CELU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH, ODBYCIA SZKOLENIA Z ZAKRESU PROCEDUR EGZAMINACYJNYCH I KODOWANIA ARKUSZY.

PO ROZPOCZĘCIU EGZAMINU ZDAJĄCY NIE BĘDĄ WPUSZCZENI DO SALI.

NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ:  DOWÓD OSOBISTY, KODY KRESKOWE  I CZARNY DŁUGOPIS.

ZDAJĄCY EGZAMIN Z MATEMATYKI POWINNI MIEĆ LINIJKĘ, CYRKIEL ORAZ KALKULATOR PROSTY

DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE WOLNO WNOSIĆ TELEFONÓW ANI INNYCH URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

W zakładce EGZAMINY / Dodatkowe informacje dla zdających egzaminy znajdują się załączniki zawierające najistotniejsze informacje podane przez Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny, a także szczegółowe procedury obowiązujące w naszej szkole.

Wytyczne obowiązkowe

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • obowiązek zdezynfekowania rąk przy wejsciu do szkoły
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.


A. Dyrek

Przeczytano: 128 razy. Wydrukuj|Do góry