Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Aktualności

31 sierpnia 2020 17:01 | Aktualności

Bezpieczny powrót do szkoły

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie
Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle
od 1 września 2020r.

uwzględniające wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia
 i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 • Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym (zgodnie z zamieszczoną instrukcją), a jeżeli istnieją  przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyć ręce.
 • Do momentu zniesienia ograniczeń każda osoba wchodząca do szkoły i przebywająca w przestrzeni wspólnej (korytarze, schody, łazienki) ma obowiązek zakrycia ust i nosa maseczką ochronną lub przyłbicą.
 • Do szkoły należy przynieść własny zestaw podręczników i przyborów.
 • Osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły.
 • Rekomenduje się załatwianie spraw z wykorzystaniem technik komunikacji (telefon: 13 4463349, poczta elektroniczna: sekretariat@zsb.jaslo.pl, dziennik elektroniczny lub maile służbowe nauczycieli)
 • Opiekunowie prawni/rodzice mogą wejść do szkoły po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu i miejsca spotkania za zgodą dyrektora szkoły (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk).
 • Co najmniej co godzinę należy wietrzyć salę, a po zakończeniu zajęć przeprowadza się  dezynfekcję sal lekcyjnych, klamek, klawiatury komputerów oraz innych często dotykanych powierzchni - ławek, krzeseł, włączników światła.
 • Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie wokół szkoły.
 • Na bieżąco przeprowadza się  dezynfekcję toalet, klamek, poręczy, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 • Na tablicy ogłoszeń umieszcza się numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Należy przestrzegać zasad higieny: instrukcji prawidłowego mycia oraz dezynfekcji rąk, umieszczonych w wyznaczonych punktach, np. przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
 • W miarę warunków pogodowych zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się na świeżym powietrzu.
 • W miarę warunków pogodowych na świeżym powietrzu będą organizowane również zajęcia praktyczne.
 • W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy regularnie czyścić lub dezynfekować.
  • W szkole zostaje wydzielone pomieszczenie do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19 (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
  • W przypadku podejrzenia zakażenia osoba, która ma objawy choroby zostanie odizolowana w wyodrębnionym pomieszczeniu (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący)

Przeczytano: 419 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: