Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Aktualności

10 października 2018 14:34 | Aktualności

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY „100 lat niepodległości Polski”

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,

ani nie ma prawa do przyszłości”.

                                                Józef Piłsudski

 

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle zorganizowany zostanie szkolny konkurs historyczny nawiązujący do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem konkursu jest:

- popularyzowanie wiedzy związanej z walką Polaków o odzyskanie niepodległości

- promowanie wiedzy na temat niepodległości naszej ojczyzny

- kształtowanie świadomości historycznej, postawy patriotycznej i obywatelskiej

- rozwijanie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi źródłami wiedzy historycznej

- zachęcanie uczniów do poznawania historii o Polsce i Polakach

- wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich

- przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Regulamin konkursu:

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

I. Prezentacja multimedialna

II Praca plastyczna

Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle. Konkurs dotyczy wydarzeń i okoliczności związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Zadaniem uczestnika konkursu I kategorii jest wykonanie prezentacji multimedialnej nawiązującej do Święta Niepodległości. Prezentacja powinna być wykonana w programie Microsoft Office Power Point. Praca konkursowa może zawierać do 20 slajdów na płycie CD, DVD lub urządzeniu przenośnym typu pendrive, może być  zamieszczony głos lub muzyka. Prace muszą być wykonane indywidualnie.

Do każdej pracy powinna być dostarczona pisemna informacja: imię i nazwisko autora, klasa. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię, adresy stron internetowych z których korzystał uczestnik konkursu.

Zadaniem uczestnika konkursu II kategorii jest wykonanie pracy plastycznej polegającej na wykonaniu projektu kartki urodzinowej dla Rzeczypospolitej, aby uhonorować  100 – lecie odzyskania niepodległości. Technika wykonania dowolna. Wszystkie prace muszą być oryginalne i wykonane indywidualnie. Do każdej pracy powinna być dostarczona pisemna informacja: imię i nazwisko autora, klasa.

Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: ocena merytoryczna, ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści, czytelność przekazu, estetyka wykonania. Najlepsze prace, które wybierze Komisja Konkursowa zostaną nagrodzone. Rozstrzygnięcie konkursu  zaplanowane jest na 15 listopada 2018 roku. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do 8 listopada 2018 roku, przez nauczycieli organizujących konkurs: p. Karinę Skowron i p. Ryszarda Zielińskiego.

Uwagi:

Uczestnik konkursu, poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu oraz publikacją na stronie internetowej Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!

Ryszard Zieliński

Przeczytano: 567 razy. Wydrukuj|Do góry