ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
https://zsb.jaslo.pl

20 marca 2020 11:50 | Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie informuje, że w związku ze szczególną sytuacją i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zmianie ulega termin przekazania świadectw i dyplomów (Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku – Aktualizacja z dnia 11.03.2020 r.)

Zmianie ulega również termin złożenia deklaracji dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji zimowej 2020 i chcą przystąpić do niego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. Deklaracje można składać do 31 marca.

Informacje o wynikach będziemy sukcesywnie przekazywać za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Ze względów organizacyjnych może się to wydłużyć w czasie, dlatego prosimy o cierpliwość.
Deklaracje na sesję czerwiec – lipiec zostaną umieszczone na stronie szkoły w zakładce: DLA UCZNIA.

Szczegółowe informacje i komunikaty znajdziecie na stronie OKE w Krakowie:
http://www.oke.krakow.pl/inf/
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200318_Informacja_Wyniki_EPKwZ.pdf

Mariusz Myśliwiec - wicedyrektor