ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
https://zsb.jaslo.pl

03 grudnia 2018 13:33 | Aktualności

SPOTKANIE SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

Dnia 22. listopada 2018 r. reprezentacja Szkolnego Koła Caritas przy ZSB w Jaśle – Natalia Nowak, Eryka Pięta oraz Gabriel Kiszka wraz z opiekunem p. Joanną Gierut – wzięła udział w Jesiennym Spotkaniu Wolontariuszy i Opiekunów Szkolnych Kół Caritas, które przebiegło pod hasłem „ Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał” . Spotkanie to miało miejsce w Domu Parafialnym przy kościele farnym w Jaśle. Prowadził go ks. dr Piotr Potyrała - referent Caritas Diecezji Rzeszowskiej i diecezjalny koordynator Szkolnych Kół Caritas.

Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. prał. Stanisław Słowik rozpoczął spotkanie modlitwą „ Anioł Pański”, po czym ks. dr Piotr Potyrała przedstawił sylwetkę św. Stanisława Kostki - „patrona trudnych dróg”. Wyświetlono również film TVP. „ Dzieła Miłosierdzia Caritas”, w którym jedna z Wolontariuszek opowiada o swoim zaangażowaniu w Caritas, namawiając młodzież do bezinteresownej pomocy potrzebującym. W krótkiej prezentacji pokazano działalność Caritas diecezji rzeszowskiej, która dociera do ludzi potrzebujących pomocy.

Obecnością swą zaszczycił gość specjalny - prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, profesor nauk humanistycznych pracujący na Uniwersytecie Rzeszowskim, językoznawca, autor licznych książek i artykułów naukowych, znany w Polsce popularyzator wiedzy o kulturze, który wygłosił interesujący wykład nt. roli Kościoła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Spotkanie zakończono Koronką do Bożego Miłosierdzia. Nie obeszło się bez słodkiego poczęstunku i słów wdzięczności.

Młodzieży składamy serdeczne podziękowanie za godne reprezentowanie naszej szkoły.

Opiekunowie SKC: Joanna Gierut , ks. Daniel Sączawa

Zdjęcia: