ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
https://zsb.jaslo.pl

21 września 2018 09:05 | Aktualności

Pamiętamy o bohaterach września '39

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,

gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.

Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,

przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg

K.K. Baczyński

Wrzesień to miesiąc szczególny dla nas Polaków, to miesiąc niezwykle dramatycznych wydarzeń w historii Polski. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W całym kraju trwały zacięte walki, podczas których walczący Polacy wsławili się wyjątkową odwagą i determinacją. Przykładem bohaterstwa są takie miejsca jak: Westerplatte, Poczta Gdańska czy Wizna. Kiedy wszyscy Polacy myśleli, że najgorsze już minęło - 17 września nadszedł kolejny cios. Armia Czerwona na rozkaz Stalina przekroczyła granice naszego kraju. Armia, która miała nieść wolność i szczęście, chleb i pracę, przyniosła lata cierpień, prześladowań, zsyłki do łagrów, deportacje całych rodzin do Kazachstanu i na Syberię oraz śmierć tysięcy Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie. Działania Sowietów nie były jednak przypadkowe, stanowiły realizację paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego 23 sierpnia 1939 roku. Pakt uzgadniał plany agresji na Polskę i jej podział pomiędzy III Rzeszę i ZSRR, tak więc nasi sąsiedzi po raz czwarty w historii zadecydowali o losach Polski. Oznaczało to także początek ustanowienia w Europie nowego porządku, który po kilku latach został zaakceptowany w Jałcie.

Pamiętajmy o polskim wrześniu i pielęgnujmy pamięć o tamtych wydarzeniach i ich bohaterach, bez odwagi których nie byłoby dziś wolnej Polski.

17 września 2018 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle odbył się apel upamiętniający 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na PolskęUczniowie zaprezentowali program słowno – muzyczny, w którym przedstawili krótką historię wydarzeń września 1939 roku.

R. Zieliński