ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
https://zsb.jaslo.pl

13 grudnia 2017 11:02 | Aktualności

Młodzież na lekcjach bibliotecznych w MBP

   Żyjemy w czasach, w których korzystanie ze współczesnych technologii , zwłaszcza Internetu,  absorbuje młodych ludzi tak bardzo, że kontakt z wartościową lekturą staje się coraz rzadszy.  Zmiana tego stany rzeczy  nie jest łatwym  zadaniem. Zajęcia przeprowadzone w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle mają właśnie na celu zachęcenie młodzieży do zapoznania się z zasobami biblioteki i sięgania po ciekawe ksiażki. W grudniu na takich zajęciach były klasy pierwsze technikum. Klasa 1TA wzięła udział w lekcji na temat teatru „ Z maską w tle – historia teatru”, natomiast uczniowie klasy 1TB uczestniczyli w zajęciach „Terra artis – korespondencja sztuk na przykładzie obrazu Powrót syna marnotrawnego Rembrandta i piosenki Syn marnotrawny Jacka Kaczmarskiego”.
    Pracownicy MBP zachęcali również młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu w licznych oddziałach biblitecznych oraz pracy w wolontariacie. Swoim czytelnikom biblioteka proponuje spotkania autorskie, promocje książek, warsztaty, wystawy, konkursy, happeningi, festyny. We wszystkich działaniach stara się odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej, dlatego gości czołowe postaci polskiej literatury współczesnej, a także promuje autorów związanych z regionem i wydawnictwa dotyczące Jasła.

Anna Dyrek

Zdjęcia: