ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
https://zsb.jaslo.pl

01 grudnia 2017 15:00 | Aktualności

Nabór na szkolenie "DataFlor CAD" realizowane w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Załączniki:

ogloszenie o naborze na szkolenie [397.29 KB]

regulamin_zsb_skan.pdf [2.73 MB]

zalacznik_nr_1.doc [324 KB]

zalacznik_nr_4.doc [283 KB]

zalacznik_nr_5.doc [90 KB]