ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
https://zsb.jaslo.pl

25 października 2017 11:10 | Aktualności

Szkolne zawody "Sprawni jak żołnierze"

18 października 2017 roku w Zespole Szkół Budowlanych odbyły się szkolne zawody sportowo - obronne „Sprawni jak żołnierze”. Celem zawodów było przygotowanie do rejonowych zawodów, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży.

W zawodach udział wzięło 30 zawodników i zawodniczek tworzących 3 - osobowe zespoły z następujących klas: 1TA, 1TB, 2TA, 2TBB, 4TA, 1BA, 2ZW. Rywalizacja sportowo – obronna odbywała się w następujących konkurencjach: strzelanie, rzut granatem, test sprawnościowy.

Konkurencja „strzelanie” rozegrana została dzięki wsparciu przedstawiciela Zarządu Rejonowego LOK w Jaśle, Pana Krzysztofa Czajki, który dostarczył broń i jej wyposażenie. Był sędzią konkurencji „strzelanie” oraz przeprowadził wstępne szkolenie z zakresu obsługi i obchodzenia się z bronią sportową.

Test sprawnościowy przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Panowie Sławomir Dziadosz, Marek Dyląg i Dariusz Fundakowski.

W klasyfikacji indywidualnej czołowe miejsca zajęli zawodnicy z następujących klas:

I miejsce Arkadiusz Szot - klasa 4TA

II miejsce Radosław Leśniak – klasa 2ZW

III miejsce Radosław Gajda - klasa 1TB

IV miejsce Arkadiusz Starościk – klasa 4TA

V miejsce Miłosz Strugała - klasa 1TA

VI miejsce Dominik Zieliński – klasa 2TA

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli zawodnicy z klasy 4TA, kolejne miejsca na podium zajęli zawodnicy z klasy: 1TB i 2ZW.

Zawody te rozwijają umiejętności sportowo – obronne i cieszą się  dużym zainteresowaniem wśród  uczniów naszej szkoły.


Ryszard Zieliński

Zdjęcia: