Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Aktualności

23 września 2020 16:13 | Aktualności

Szkolny Konkurs Recytatorski „Miłość mi wszystko wyjaśniła”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle do udziału w konkursie, którego celem jest ukazanie bogactwa osobowości papieża św. Jana Pawła II przez obcowanie z jego twórczością literacką i jej wartościami etycznymi, moralnymi, patriotycznymi, dydaktycznymi,...

czytaj więcej »

14 września 2020 08:48 | Aktualności

Deklaracje maturalne 2021

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/21 UCZEŃ, KTÓRY ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ DO 30 WRZEŚNIA 2019 TERMIN SKŁADANIA OSTATECZNEJ DEKLARACJI MATURALNEJ UPŁYWA 7 LUTEGO 2021r. Absolwenc

czytaj więcej »

08 września 2020 23:31 | Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie "Sesja styczeń-luty 2021" DEKLARACJE/TERMINY/HARMONOGRAM

Dotyczy zdających przystępujących do egzaminu po raz pierwszy jak również kolejny raz. Terminy składania deklaracji: FORMUŁA 2012: 11 września 2020r /dot. kwalifikacji: B.30; B.33; B.34; B.35; B.36; R.21; R.22/ FORMUŁA 2017: 15 września 2020r /dot. kwalifikacji: BD.04; BD.29; BD.31; RL.21/ W...

czytaj więcej »

08 września 2020 15:55 | Aktualności

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021. Wnioski do 25 września 2020r.

Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021. Uchwałą Nr XXIV/411/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa...

czytaj więcej »

04 września 2020 11:31 | Aktualności

EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14:00. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad, obowiązujących w sesji głównej, także zasad sanitarnych. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2020 17:01 | Aktualności

Bezpieczny powrót do szkoły

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle od 1 września 2020r. uwzględniające wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe,...

czytaj więcej »

27 sierpnia 2020 15:44 | Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W tym roku szkolnym nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego ze względu na ograniczenia związane z Covid-19 Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami odbędzie się 1 września 2020 według harmonogramu: klasa wychowawca

czytaj więcej »

19 sierpnia 2020 10:25 | Aktualności

Lista przyjętych do szkoły

Drodzy Kandydaci i Rodzice Ogłaszamy listę kandydatów przyjętych do klas I na rok szkolny 2020/2021. Witamy Was w społeczności Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle. Proces rekrutacji w dalszym ciągu trwa i rozpatrywane są odwołania. Informacje na temat wolnych miejsc i zasad rekrutacji...

czytaj więcej »

12 sierpnia 2020 10:15 | Aktualności

Lista zakwalifikowanych do szkoły

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Listy są ułożone w kolejności alfabetycznej. Kolejnym krokiem w postępowaniu kwalifikacyjnym jest potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2020 12:39 | Aktualności

WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

odbędzie się 11 sierpnia 2020 Począwszy od tego dnia, absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG punkty uzyskane za każde zadanie wraz z przypomnieniem treści zadań. Mogą także zobaczyć swój wynik na tle wyników swojej szkoły, gminy, powiatu i całego województwa. ...

czytaj więcej »