Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Dane teleadresowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

szkoła ponadpodstawowa

podkarpackie

jasielski

Jasło

Szkolna 21 A

JASŁO

38-200

centrala 134463349, 134462507
134463349 fax
w 31 SEKRETARIAT
w 35 finanse i księgowość
w 36 pokój nauczycielski

Anna Dyrek
134463349
sekretariat@zsb.jaslo.pl
134463349

Mariusz Myśliwiec
134463349
sekretariat@zsb.jaslo.pl
134463349

Rafał Cichoń
134463349
sekretariat@zsb.jaslo.pl
134463349

Jolanta Sikorska
134462507
sekretariat@zsb.jaslo.pl
134463349

Regina Rakoczy
134462507
sekretariat@zsb.jaslo.pl
134463349

Lucyna Wierzgacz
134463349
134463349
sekretariat@zsb.jaslo.pl

Bogdan Byś
134463349
134463349
sekretariat@zsb.jaslo.pl

Agnieszka Sanecka
134463349
134463349
sekretariat@zsb.jaslo.pl

Maria Bal
134463349
134463349
sekretariat@zsb.jaslo.pl

Ilona Tuleja
134463349
134463349
sekretariat@zsb.jaslo.pl

Król Kazimierz Wielki

sekretariat@zsb.jaslo.pl - wszystkie pisma adresowane do szkoły - kierowane poprzez sekretariat do właściwych komórek organizacyjnych (w tym oferty, zapytania i inne)

UWAGA:
Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U 2000r nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną jedynie, gdy zawiera ona następujące dane:
- imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
- treść pytania (określenie przedmiotu sprawy)