Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Dziennik elektroniczny

W związku z rozpoczęciem pracy z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, chcielibyśmy ułatwić uczniom i rodzicom kontakt ze szkołą poprzez umożliwienie dostępu do dziennika elektronicznego. W tym celu konieczne jest dopełnienie procedur związanych z przekazaniem szkole adresów e-mailowych. W linku poniżej zamieszczamy wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego, który należy wydrukować, podpisać, a dostarczyć wychowawcy klasy lub na adres administratora, podany we wniosku. Po zweryfikowaniu tożsamości wychowawca klasy umożliwi dostęp do dziennika, o czym zostaną Państwo zawiadomieni drogą mailową. Na wniosku znajduje się instrukcja dalszego postępowania i utworzenia konta na stronie https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatjasielski

Dostęp do strony można uzyskać bezpośrednio z przeglądarki lub ze strony szkoły: http://zsb.jaslo.pl/

Zapraszamy do współpracy uczniów oraz rodziców uczniów niepełnoletnich. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@zsb.jaslo.pl lub do wychowawcy klasy.

Prosimy równiez o zapoznanie się z klauzulą RODO

    Klauzula RODO

     Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego dla rodzica/opiekuna prawnego

 

  Wniosek o dostęp do dziennika dla pełnoletniego ucznia