Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI

p.o. Dyrektor ZSB – mgr Anna Dyrek

Zastępca dyrektora ZSB - mgr inż. Mariusz Myśliwiec

Zastępca dyrektora ZSB - mgr Rafał Cichoń


imię i nazwisko

Adres e-mail

Nauczany przedmiot/y
Agata Sarnecka a.sarnecka@zsb.jaslo.pl
 1. Pracownia organizacji robót budowlanych
 2. Technologia robót murarskich i tynkarskich
 3. Technologia robót wykończeniowych w budownictwie
 4. Organizacja robót budowlanych
 5. Technologia robót budowlanych
Agnieszka Lipińska-Przewoźnik

a.przewoznik@zsb.jaslo.pl

 1. Projekty obiektów architektury krajobrazu
 2. Pracownia dokumentacji technicznej
 3. Technologia robót wykończeniowych w budownictwie
 4. Dokumentacja techniczna
Aleksandra Pelc-Piekuś a.pelc-piekus@zsb.jaslo.pl
 1.  Matematyka

Anna Dyrek

anna.dyrek@zsb.jaslo.pl

 1. Język polski

Barbara Czernecka

b.czernecka@zsb.jaslo.pl

 1. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu

Bogusław Bizoń

b.bizon@zsb.jaslo.pl

 1. Zajęcia praktyczne

Bogusław Bobola

b.bobola@zsb.jaslo.pl

 1. Zajęcia praktyczne

Ks. Daniel Sączawa

d.saczawa@zsb.jaslo.pl

 1. Religia

Dariusz Fundakowski

d.fundakowski@zsb.jaslo.pl

 1. Wychowanie fizyczne

Dariusz Pelc

d.pelc@zsb.jaslo.pl

 1. Przepisy ruchu drogowego kategorii T

Dorota Kubacka

d.kubacka@zsb.jaslo.pl

 1. Zajęcia rewalidacyjne

Edwin Bebło

e.beblo@zsb.jaslo.pl

 1. Geografia
 2. Geografia rozszerzona

Elżbieta Babiarz

e.babiarz@zsb.jaslo.pl

 1. Język angielski
 2. Język angielski zawodowy
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - Język angielski

Grzegorz Munia

g.munia@zsb.jaslo.pl

 1. Wychowanie fizyczne

Ilona Tuleja

i.tuleja@zsb.jaslo.pl

 1. Obowiązki pedagoga
 2. Wychowanie do życia w rodzinie
 3. Doradztwo zawodowe

Janusz Budziak

j.budziak@zsb.jaslo.pl

 1. Plastyka
 2. Rewalidacja

Joanna Gierut

j.gierut@zsb.jaslo.pl

 1. Język niemiecki

Karina Skowron

k.skowron@zsb.jaslo.pl

 1. Wychowanie do życia w rodzinie
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - Język polski
 3. Zajęcia wyrównawcze - Język polski
 4. Język polski
 5. Wiedza o społeczeństwie

Katarzyna Trzeciak-Olbrot

k.trzeciak-olbrot@zsb.jaslo.pl

 1. Język angielski

Kinga Kasińska-Stal

kkstal@zsb.jaslo.pl

 1. Podstawy działalności gospodarczej
 2. Chemia
 3. Biologia
 4. Prace w obiektach architektury krajobrazu

Krzysztof Stachurski

k.stachurski@zsb.jaslo.pl

 1. Terenowe ćwiczenia geodezyjne
 2. Rysunek geodezyjny
 3. Dokumentacja katastralna
 4. Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne

Krzysztof Szudy

k.szudy@zsb.jaslo.pl

 1. Zajęcia praktyczne

Leszek Wierzgacz

l.wierzgacz@zsb.jaslo.pl

 1. Konstrukcje budowlane
 2. Podstawy budownictwa

Magdalena Brocławik

m.broclawik@zsb.jaslo.pl

 1. Język polski
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - Język polski
 3. Wychowanie do życia w rodzinie

Magdalena Twarduś

m.twardus@zsb.jaslo.pl
 1. Język angielski zawodowy
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - Język angielski
 3. Język angielski

Małgorzata Śliwa

m.sliwa@zsb.jaslo.pl
 1. Fizyka
 2. Matematyka
 3. Zajęcia wyrównawcze - Matematyka
 4. Matematyka rozszerzona

Ks. Marcin Dudek

m.dudek@zsb.jaslo.pl

 1. Religia

Marek Kmiecik

m.kmiecik@zsb.jaslo.pl

 1. Zajęcia praktyczne

Maria Bal

m.bal@zsb.jaslo.pl

 1. Obowiązki bibliotekarza
 2. Wychowanie do życia w rodzinie

Maria Stach

m.stach@zsb.jaslo.pl

 1. Prace w obiektach architektury krajobrazu
 2. Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 3. Wychowanie fizyczne

Mariusz Myśliwiec

mariusz.mysliwiec@zsb.jaslo.pl

 1. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
 2. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
Mariusz Sabik m.sabik@zsb.jaslo.pl
 1.  Zajęcia praktyczne

Marta Bania

m.bania@zsb.jaslo.pl

 1.  Nauczyciel wspomagający

Piotr Sendecki

p.sendecki@zsb.jaslo.pl

 1. Zajęcia praktyczne

Piotr Wojdyga

p.wojdyga@zsb.jaslo.pl

 1. Zajęcia praktyczne

Rafał Cichoń

rafal.cichon@zsb.jaslo.pl

 1. Informatyka

Rafał Pabis

r.pabis@zsb.jaslo.pl

 1. Terenowe ćwiczenia geodezyjne
 2. Geomatyka
 3. Geodezja inzynieryjna
 4. Kataster i gospodarka nieruchomościami
 5. Prawo w geodezji
 6. Komputerowe wspomaganie geodezji

Ryszard Zieliński

r.zielinski@zsb.jaslo.pl

 1. Edukacja dla bezpieczeństwa
 2. rewalidacja
 3. Historia i społeczeństwo
 4. Historia

Sławomir Dziadosz

s.dziadosz@zsb.jaslo.pl

 1. Wychowanie fizyczne

Stanisław Mocek

s.mocek@zsb.jaslo.pl

 1. Zajęcia praktyczne

Tomasz Stal

tomaszstal@zsb.jaslo.pl

 1. Terenowe ćwiczenia geodezyjne
 2. Geodezja ogólna
 3. Kataster i gospodarka nieruchomościami
 4. Prace w obiektach architektury krajobrazu

Urszula Pochroń

u.pochron@zsb.jaslo.pl

 1. Matematyka
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - Matematyka
 3. Matematyka rozszerzona
 4. Rewalidacja

Zuzanna Kulik

z.kulik@zsb.jaslo.pl

 1. Prace w obiektach architektury krajobrazu
 2. Podstawy architektury krajobrazu
 3. Obiekty małej architektury krajobrazu
 4. Projekty obiektów architektury krajobrazu