Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Akademia CISCO

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynkom europejskim i światowym, w 1997 roku firma Cisco Systems uruchomiła Cisco Networking Academy Program (CNAP). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 150 krajach (ponad 10 tys. akademii), wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie około 1.6 miliona uczniów i studentów. W szkole staramy się rozwijać umiejętności przydatne na wyższym poziomie kształcenia i na rynku pracy. Przykładami takich umiejętności są myślenie analityczne oraz posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, dlatego nasza szkoła przystąpiła do Cisco Networking Academy . Realizując działania Cisco Networking Academy szkoła daje realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą uczniom odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy, a z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem techniki komputerowej. W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu, dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szansę na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr.

  Nasza szkoła uzyskała status Lokalnej Akademii CISCO dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Regionalna Akademia Cisco).

W ramach Akademii, podczas zajęć pozalekcyjnych nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z następujących zakresów:

 • Podstawy technologii informacyjnej,
 • Jak działa komputer,
 • Procedura startowa,
 • Komponenty sieci,
 • Montaż komputera,
 • Instalacja stacji dyskietek, dysku twardego, CD-ROM, DVD,
 • Instalacja kary graficznej, muzycznej, sieciowej,
 • Uruchomienie systemu po raz pierwszy,
 • Zarządzanie pamięcią komputera,
 • Podstawy systemu operacyjnego,
 • System operacyjny Windows,
 • Możliwości multimedialne komputera ,
 • Podstawy zaawansowanego sprzętu oraz serwery,
 • Konfiguracja sprzętowa RAID,
 • Podstawy pracy w sieci,
 • Drukarki i drukowanie,
 • Wykrywanie i usuwanie usterek sprzętowych w komputerze,
 • Wykrywanie i usuwanie usterek programowych,
 • Problemy pliku rejestru w systemach Windows 9x/2000/XP/vista/Windows 7/Windows 8,
 • Kopie zapasowe i odzysk danych.

Szkolenie "IT Kurs IT Essentials: Sprzęt i programowanie komputerów PC” dostarcza podstawowych umiejętności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerów potrzebnych, aby spełnić rosnące wymagania profesjonalistów IT. Kurs obejmuje podstawy technologii PC, sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa. Uczestnicy, którzy ukończą kurs będą w stanie opisać elementy wewnętrzne komputera, samodzielnie zmontować komputer, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi diagnostycznych. Dzięki platformie https://www.netacad.com/pl, dostępnej w ramach Akademii, uczniowie mają dostęp do laboratoriów wirtualnych a w lokalnej akademii ZSB Jasło są udostępnione dla uczniów stanowiska praktyczne. Laboratoria te pomagają im rozwijać umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. Uczniowie poznają także metody pracy w sieci oraz jej bezpieczeństwa. Kurs ITE jest kursem bardzo praktycznym, zorientowanym w kierunku przyszłego zatrudnienia, dlatego obejmuje wiedzę przydatną podczas codziennej pracy oraz pomaga kierować i planować przyszłą karierę w branży IT. Podczas trwania kursu uczniowie zdają 10 egzaminów „cząstkowych” z kolejnych partii materiału. Po ukończeniu szkolenia w Sieciowej Akademii Cisco uczniowie zdają egzamin końcowy tzw (FINAL), po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują międzynarodowy certyfikat Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software.

Podczas wywiadów z absolwentami naszej szkoły oraz przedstawicielami uczelni wyższych, okazuje się, że wiele uczelni honoruje certyfikat „Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software” zwalniając studentów posiadających ten certyfikat z zajęć informatycznych. Uczestnictwo w akademii CISCO przygotowuje uczniów do zdobycia kolejnej poprzeczki w kształceniu informatycnym: tytułu CompTIA's A. Jednocześnie absolwenci akademii uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciowymi systemami operacyjnymi (IT Essentials II: Network Operating Systems). Egzaminy takie odbywają się w centrach certyfikacyjnych Sylvan Prometric i mają formę pytań testowych. Uzyskany certyfikat jest również identyczny na całym świecie i wszędzie honorowany.