Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

KLASÓWKI ZSZ

20 kwietnia 2016 07:11 | KLASÓWKI ZSZ

1ZA, 1ZB - informatyka - ćwiczenia - 20 marca 2016

ĆWICZENIE 1

"ŻYCIORYS"  - PROGRAM: WORD

Imię i nazwisko, ulica , kod miejscowość
adres email, telefon => to w nagłówku strony oddzielonym od treści strony linią ciągłą pogrubioną, czcionka "12", tahoma, prosta

nr strony, czcionka "8", pochyła, tahoma => to w nagłówku strony

Życiorys 

Imię i Nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:

Wykształcenie:

  1. Tabela z ukrytymi liniami siatki:
  2. W lewej kolumnie daty, w prawej wykształcenie

Wykształcenie zawodowe:

  1. Tabela z ukrytymi liniami siatki:
  2. W lewej kolumnie daty, w prawej wykształcenie

Praktyka zawodowa:

  1. Tabela z ukrytymi liniami siatki:
  2. W lewej kolumnie daty, w prawej wykształcenie

Kształcenie językowe:

  1. Tabela z ukrytymi liniami siatki:
  2. W lewej kolumnie daty, w prawej wykształcenie

Inne:

  1. Tabela z ukrytymi liniami siatki:
  2. W lewej kolumnie daty, w prawej wykształcenie

Zainteresowania:


podpis: z prawj strony, czcionka imitująca pismo odręczne, "9", pochyła

 

 

ĆWICZENIE 2

"ŻYCIORYS"  - PROGRAM: WORD

Przykładowy wzór życiorysu:

Jasło, dnia 20.04.2016 r.

Adam Nowak
ul. Kwiatowa 999
38-200 Jasło

ŻYCIORYS

    Nazywam się Adam Nowak, mam 18 lat. Urodziłem się 23 lipca 1998 roku w Poznaniu. Obecnie mieszkam w Jaśle. Moja matka jest z zawodu nauczycielką i pracuje w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu, natomiast ojciec jest kierownikiem oddziału PZU w Poznaniu. Mam trzech braci oraz dwie siostry.

    W 1997 roku ukończyłem Szkołę Podstawową nr 12 w Poznaniu. Kolejno uczęszczałem do Gimnazjum nr 3 w Poznaniu o profilu sportowym i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Jaśle w zawodzie monter zabudowy i robót wykończenowych w budownictwie. W latach .... - ..... zdawałem egzaminy z kwalifikacji zawodowych ....... . W .... roku uzyskałem tytuł ....... potwierdzony świadectwem........ 

    Już w trakcie nauki w .............. uczestniczyłem w bezpłatnych stażach ............. i kursach......... Były to: .

Jan Przebiegły


ĆWICZENIE 3

"LIST MOTYWACYJNY"  - PROGRAM: WORD

Miejscowość, Data

Imię i nazwisko
ulica, nr domu
kod poczt., miejscowość
email:
telefon

Do Dyrekcji
Nazwa firmy
Adres firmy

Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie ...... na stanowisku ..........

Jestem absolwentem ............

Posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu ...............
Po szkoleh pracowałem ................
W czasie mojej pracy brałem udział ..................
Znam na poziomie średnim język.......
Jestem stażystą ..............

Tu miejsce na dodatkowe informacje (kursy, staże, kwalifikacje).

Cały list motywacyjny nie może przekraczać 1 strony!!!
Zachowaj reguły poprawnego formatowania tekstu.
Ustaw marginesy na 2,5 cm.

Z poważaniem
Jan Bogaty

***********************************************
Zapoznaj się z tekstem, „Jak nie należy pisć listów motywacyjnych”
i z tekstem „Jak napisać list motywacyjny”

 
materiał na podstawie ZSCH Kraków

Przeczytano: 653 razy. Wydrukuj|Do góry