Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Aktualności

23 lipca 2018 11:40 | Aktualności

Projekt pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019

Uchwałą Nr LI/851/18 z dnia 26 marca 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2018/2019.

O przyznanie stypendium mogą się starać uczniowie technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia.

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia mogą uzyskać stypendium, jeżeli osiągają dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,0) i bardzo dobre wyniki z przedmiotów zawodowych (średnia z trzech przedmiotów 4,66) lub mają udokumentowane inne osiągnięcia w zakresie przedmiotów zawodowych. Ponadto dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1348 zł. (Jeżeli członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dochód nie może przekraczać 1528 zł.)

Uczniowie technikum, starający się o stypendium, muszą również spełnić kryterium dochodowe - kwota do 1348 zł na członka rodziny ( lub 1528 w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). Średnia ocen z wszystkich przedmiotów nie może być niższa niż 4,50, a średnia z trzech przedmiotów zawodowych nie niższa niż 5,0.
Ponadto uczeń technikum musi spełniać jedno z dodatkowych kryteriów:
- szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych
lub przedmiotów ogólnych, powiązanych z zawodem (uczestnictwo w II lub III stopniu konkursu, tytuł laureata, finalisty)
- inne osiągnięcia edukacyje w zakresie przedmiotów zawodowych.

Wszyscy kandydaci do stypendium muszą znaleźć sobie opiekuna - nauczyciela przedmiotów zawodowych, który pomoże mu opracować Indywidualny Program Rozwoju  Edukacyjnego do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 planuje się przeprowadzić we wrześniu 2018 r.

Dodatkowe informacje, regulamin oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:

https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-z-2

Treść uchwały oraz szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla uczniów szkół zawodowych, branżowych i techników w załączniku.

Anna Dyrek - wicedyrektor


Przeczytano: 612 razy. Wydrukuj|Do góry