ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

08 lipca 2019 09:29 | Aktualności

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

odbędzie się 20 sierpnia 2019. Prawo do zdawania poprawki przysługuje maturzystom, którzy przystąpili do wszystkich zgłoszonych egzaminów i nie zdali tylko jednego. Dotyczy to również absolwentów z ubiegłych lat, którym do zdania pozostał jeden egzamin. Termin składania pisemnych oświadczeń o woli przystąpienia do egzaminu w sierpniu upływa 11 lipca 2019r.

Wszelkie informacje na temat organizacji egzaminu, terminów, arkuszy i wyników znajdziecie na stronie www.oke.krakow.pl

A. Dyrek