ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

03 lipca 2019 13:06 | Aktualności

WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

absolwentom odbędzie się 4 lipca 2019r.

Począwszy od tego dnia, absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG punkty uzyskane za każde zadanie wraz z przypomnieniem treści zadań. Mogą także zobaczyć swój wynik na tle wyników swojej szkoły, gminy, powiatu i całego województwa.

 Logowanie do systemu OBIEG odbywa się za pomocą numeru PESEL oraz hasła, które uczniowie otrzymali w szkole. W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do dyrektora szkoły.

ABSOLWENTOM, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO WSZYSTKICH EGZAMINÓW I NIE ZDALI
TYLKO JEDNEGO PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZDAWANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO
W SIERPNIU POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO TEGO
EGZAMINU W TERMINIE 7 DNI OD DNIA WYDANIA WYNIKÓW (czyli do 11 lipca).

A. Dyrek