ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

06 czerwca 2019 13:21 | Aktualności

Projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020

    Od 1 czerwca 2019 r. Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie rozpoczął realizację projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe  – rok szkolny 2019/2020.

   Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2019/2020.

W zasadach przyznawania wsparcia nastąpiły zmiany, w porównaniu do lat poprzednich. Jedną z ważniejszych zmian jest ujęcie w kryteriach przyznawania stypendiów osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami - w załączniku.

Uczniowie, którzy spełniają kryteria niezbędne do otrzymania stypendium, powinni zgłosić się do wychowawcy przed końcem roku szkolnego. Przed złożeniem wniosku opiekun dydaktyczny po konsultacji z uczniem i rodzicami musi opracować Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego do realizacji w roku szkolnym 2019/2020.

link do strony: www.podkarpackie.edu.pl

https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-z-2

Planowany termin naboru wniosków: I połowa września 2019 r.

Anna Dyrek

Załączniki:

Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego oraz kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów szkół branżowych i techników [2.47 MB]