ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

25 kwietnia 2019 11:00 | Aktualności

III miejsce w konkursie "Młodzież zapobiega pożarom"

8 kwietnia 2019 roku w Jasielskim Domu Kultury odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła. Organizatorem konkursu był Urząd Miasta Jasła przy współpracy Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Straży Pożarnych RP w Jaśle, Jasielski Dom Kultury oraz Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym, umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa, poszerzenie wiedzy na temat historii i tradycji organizacji związanych z ochroną przeciwpożarową.

Konkurs polegał na udzieleniu pisemnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście opracowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle (I etap turnieju) oraz udzieleniu ustnych odpowiedzi przed Komisją Egzaminacyjną (II etap turnieju).

Naszą szkołę reprezentowali: Kamil Dziadura - 3TA, Radosław Gajda – 2TBB, Natalia Paprocka – 2TBB. Nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę, duży sukces osiągnęła  Natalia Paprocka, która wykazała się wysokim poziomem wiedzy i zdobyła III miejsce.

Ryszard Zieliński - opiekun szkolnego koła LOK

Zdjęcia: