ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

25 kwietnia 2019 11:06 | Aktualności

OGŁOSZENIE DLA MATURZYSTÓW

W DNIACH 6 – 20.05.2019 W SZKOLE PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ PISEMNE EGZAMINY MATURALNE

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZNAJDUJE SIĘ W GABLOCIE NA PARTERZE ORAZ NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE EGZAMINY/ MATURALNY.

ZADJĄCY ZOBOWIĄZANI SĄ SPRAWDZIĆ TERMINY EGZAMINÓW PISEMNYCH I USTNYCH I NA KAŻDY EGZAMIN ZGŁOSIĆ SIĘ PUNKTUALNIE!

EGZAMINY PISEMNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 9.00,  (LUB 14.00 – PATRZ GABLOTA), ALE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA GODZINĘ PRZED EGZAMINEM  W CELU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH, ODBYCIA SZKOLENIA Z ZAKRESU PROCEDUR EGZAMINACYJNYCH I KODOWANIA ARKUSZY.
PO ROZPOCZĘCIU EGZAMINU ZDAJĄCY  NIE BĘDĄ WPUSZCZENI DO SALI.

NA EGZAMINY NALEŻY PRZYNIEŚĆ: DOWÓD OSOBISTY, CZARNY DŁUGOPIS I KODY KRESKOWE. ZDAJĄCY MOGĄ MIEĆ ZE SOBĄ MAŁĄ BUTELKĘ WODY MINERALNEJ,  KTÓRĄ NALEŻY POSTAWIĆ OBOK STOLIKA.

ZDAJĄCY EGZAMIN Z MATEMATYKI POWINNI PRZYNIEŚĆ: LINIJKĘ, CYRKIEL ORAZ KALKULATOR PROSTY

DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE WOLNO WNOSIĆ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ANI INNYCH URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH.

 USTNE EGZAMINY MATURALNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 9 MAJA 2019.

 ABSOLWENCI MAJĄ OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ DATĘ I GODZINĘ EGZAMINÓW.
NA EGZAMINY NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ PRZYNAJMNIEJ PÓŁ GODZINY WCZEŚNIEJ Z DOWODEM OSOBISTYM.

 

EGZAMINY USTNE Z JĘZYKA POLSKIEGO ODBĘDĄ SIĘ Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERÓW. ZDAJĄCY LOSUJĄ NUMER ZADANIA, A NASTĘPNIE POD NADZOREM CZŁONKA KOMISJI OTWIERA PLIK ZGODNY Z NUMEREM WYLOSOWANEGO ZADANIA. ZDAJĄCY MA PRAWO WYDRUKOWAĆ ZADANIE EGZAMINACYJNE, ALE NA WYDRUKU NIE WOLNO ROBIĆ ŻADNYCH NOTATEK. PO ZAKOŃCZENIU PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU (NIE DŁUŻEJ NIŻ 15 MINUT) ZDAJĄCY ZAMYKA PLIK Z ZADANIEM I PRZECHODZI DO WYZNACZONEGO STOLIKA, PRZY KTÓRYM ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN: 10 MINUT - WYPOWIEDŹ MONOLOGOWA + 5 MINUT ROZMOWA Z ZESPOŁEM PRZEDMIOTOWYM.
WYNIKI ZOSTANĄ OGŁOSZONE PO PRZEPROWADZENIU EGZAMINU DLA GRUPY 5 ZDAJĄCYCH