ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

12 marca 2019 14:38 | Aktualności

Dni Otwarte w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle

    Zespół Szkół Budowlanych zaprasza na „Dni Otwarte”, które odbędą się w dniach 18-22 marca 2019r. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem ZSB, przyjrzeć z bliska zajęciom, odbywającym się w nowoczesnych salach lekcyjnych, terenie oraz w pracowni ćwiczeń praktycznych.

Szkoła umożliwia absolwentom gimnazjów kontynuowanie nauki w 4 – letnim technikum lub 3 – letniej branżowej szkole I stopnia. Absolwenci szkoły podstawowej również mogą wybrać 3- letnią szkołę branżową I stopnia lub 5 –letnie technikum.

 Technikum Nr 5 ma w swojej ofercie kierunki:

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 proponuje kształcenie w kierunku:

   Wszyscy absolwenci po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymują dyplomy w języku polskim oraz suplementy w języku angielskim, respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

   Ukończenie technikum i zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie upoważnia do otrzymania dyplomu technika, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuowanie kształcenia na wszystkich kierunkach wyższych uczelni.

Absolwent 5 – letniego technikum, który uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zostanie zwolniony ze zdawania przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, co oznacza, że musi on zdawać na maturze jedynie przedmioty obowiązkowe.

Zdjęcia: