ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

27 grudnia 2017 08:31 | Aktualności

WYWIADÓWKA


4 STYCZNIA 2018 (CZWARTEK)

Godz. 15.00 

 

kl. 1TA - technik budownictwa – 2.6

kl. 1TB - technik geodeta/technik architektury krajobrazu – 2.5

kl. 1BA - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 3.7

kl. 1BB - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 3.9

kl. 2TA - technik budownictwa - 2.3

kl. 2TBB - technik geodeta/technik architektury krajobrazu – 2.7

kl. 2ZA -  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 2.1

kl. 2ZW - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie -  3.2

kl. 3TA - technik budownictwa - 3.6

kl. 3TBB - technik geodeta /technik architektury krajobrazu – 1.26

kl. 3ZA -  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 3.1

kl. 4TA - technik budownictwa - 2.2

kl. 4TB- technik geodeta - 3.3


Godz. 15.30 

kl. 3ZW-  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 2.3