ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

21 września 2017 14:01 | Aktualności

Nabór na kurs "OBSŁUGA AGREGATÓW TYNKARSKICH”, które realizowane będzie w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

>>>>>> TREŚĆ OGŁOSZENIA