ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

21 września 2017 14:00 | Aktualności

Nabór na kurs "OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI z egzaminem państwowym”, który realizowany będzie w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

>>>>>  TREŚĆ OGŁOSZENIA