ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

20 marca 2017 09:57 | Aktualności

Nabór na „Kurs montażysta rusztowań”, które realizowane będzie w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

treść ogłoszenia >>>>>