ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

07 marca 2017 23:39 | Aktualności

XXX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Rzeszowie

W dniu 4 marca 2017 roku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Jak co roku w eliminacjach etapu szkolnego, który kwalifikuje do etapu okręgowego w Rzeszowie,  brali udział uczniowie 3 i 4 klasy Technikum Nr 5, uczący się zawodu technik budownictwa. Zakres wiedzy obejmował wszystkie zagadnienia budowlane z całego materiału omawianego w szkole oraz dodatkowej wiedzy i umiejętności, jaką uczniowie zdobywali podczas praktyk zawodowych i  zajęć pozalekcyjnych.

W etapie okręgowym XXX OWiUB Naszą Szkołę w Rzeszowie reprezentowali uczniowie, którzy zdobyli najwyższe wyniki podczas przeprowadzonych w naszej szkole eliminacji szkolnych:

Głównym organizatorem Olimpiady  jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a jej cele to:

A teraz jeszcze oczekiwanie na wyniki Uśmiech

M. Myśliwiec

          

Zdjęcia: