ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

16 czerwca 2016 20:17 | Aktualności

Wyróżnienia "Bene Meritus - dobrze zasłużony" dla najlepszych uczniów rozdane

 

11 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Jasielskiego uzyskało wyróżnienie „Bene Meritus – dobrze zasłużony”. W dniu 10 czerwca 2016 r. Starosta Jasielski Mariusz Sepioł w obecności rodziców i dyrektorów szkół wręczył wyróżnionej młodzieży dyplomy „Bene Meritus” oraz nagrody rzeczowe.

Wyróżnienie Bene Meritus zostało ustanowione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2001 roku. Jego celem jest nagradzanie tych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych - którzy nie tylko osiągają znakomite wyniki w nauce, ale reprezentują swoją szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach i turniejach, angażują się w działalność samorządu szkolnego, są organizatorami życia szkoły, propagują wśród rówieśników wartościowe formy rozwijania zainteresowań, rozrywki i rekreacji oraz wykazują pomoc, życzliwość i uczynność w stosunku do kolegów.

Kandydatów do wyróżnienia Bene Meritus zgłaszają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, zaś Rada Pedagogiczna każdej szkoły wyłania jednego ucznia i przedstawia go Zarządowi Powiatu w Jaśle wraz z prezentacją jego osiągnięć.

Gospodarzem tegorocznej uroczystości był Zespół Szkół nr 4 w Jaśle. W tym roku wyróżnienie otrzymali:

 

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

Zdjęcia: