ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 - Klasa 2 ZW

Dorota Czernecka

Przedmioty: dokumentacja techniczna

Bogusław Bizoń

Przedmioty: zajęcia praktyczne - roboty posadzkarsko - okładzinowe

Magdalena Brocławik

Przedmioty: język polski

Sławomir Dziadosz

Przedmioty: wychowanie fizyczne

Dariusz Fundakowski

Przedmioty: wychowanie fizyczne

Kinga Kasińska-Stal

Przedmioty: biologia, podstawy przedsiębiorczości

Stanisław Mocek

Przedmioty: zajęcia praktyczne - roboty posadzkarsko - okładzinowe

Mariusz Myśliwiec

Przedmioty: technologia robót posadzkarsko - okładzinowych

Urszula Pochroń

Przedmioty: zajęcia z wychowawcą

Mariusz Sabik

Przedmioty: zajęcia praktyczne - roboty posadzkarsko - okładzinowe

Maria Stach

Przedmioty: wychowanie fizyczne

Katarzyna Trzeciak-Olbrot

Przedmioty: język angielski

Małgorzata Śliwa

Przedmioty: matematyka

Ryszard Zieliński

Przedmioty: historia