ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH JASŁO im. Króla Kazimierza Wielkiego *1969*
http://zsb.jaslo.pl

TECHNIKUM NR 5 - Klasa 3 TA

Leszek Wierzgacz

Przedmioty: konstrukcje budowlane

Elżbieta Babiarz

Przedmioty: język angielski, zajęcia z wychowawcą

Rafał Cichoń

Przedmioty: informatyka

Marek Dyląg

Przedmioty: wychowanie fizyczne

Dariusz Fundakowski

Przedmioty: wychowanie fizyczne

Joanna Gierut

Przedmioty: język niemiecki

Ks. Łukasz Jasek

Przedmioty: religia

Mariusz Myśliwiec

Przedmioty: kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa, pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej

Urszula Pochroń

Przedmioty: matematyka

Agata Sarnecka

Przedmioty: organizacja robót budowlanych, pracownia organizacji robót budowlanych

Karina Skowron

Przedmioty: język polski

Maria Stach

Przedmioty: wychowanie fizyczne

Ryszard Zieliński

Przedmioty: historia i społeczeństwo - przedmiot uzupełniający