Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 w ZSB Jasło

 

 

 

 

 

 

* oddział zostanie uruchomiony przy pełnym naborze 

 

Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.Skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły 

 → powrót na początek strony

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 → powrót na początek strony

 

 

 → powrót na początek strony


 

TERMINARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ KANDYDATÓW

 

do klas I na rok szkolny 2019/2020

 

 

1

od 13maja do 19czerwca 2019

Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie do Technikum Nr 5 lub Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle

2

od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

  • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
  • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

przez kandydatów do Technikum Nr 5 lub Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle 

zamieszkałych poza powiatem jasielskim

3

5lipca 2019 r.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Nr 5 lub Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle 

4

5-10 lipca 2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w Technikum Nr 5 lub Branżowej Szkole I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle 
oraz dostarczenie dokumentów:

  • oryginału  świadectwa ukończenia gimnazjum i
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

oraz

  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenia lekarskiego o zdolności kandydata do nauki w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej

5

12 lipca
2019 do godz.10,00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do Technikum Nr 5 lub Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle 

 

    

 → powrót na początek strony