Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Projekty i programy realizowane przez szkołę


Podnoszące jakość pracy szkoły:

 • Akcja Edukacyjna "Nauczyciel z klasą" - Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej;

 • Akcja Edukacyjna "Uczniowie z klasą" - Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej;

 • Rządowy Program : Monitoring Wizyjny w Szkołach i Placówkach 2006, 2007 wartość projektu: 7.500,39 zł;

 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych (2005) wartość projektu: 13.308,76 zł;

 • Pracownie Komputerowe dla Szkół. Szkoły ponadgimnazjalne i policealne (2008) wartość projektu: 79.182,00 zł ;

 • Pracownie Komputerowe dla Szkół. Szkoły ponadgimnazjalne i policealne (2008) wartość projektu: 92.685,68 zł;

 • Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – cz. III nr 24-technik geodeta (2008) wartość projektu: 120.780,00 zł;

Z zakresu edukacji:

 • Program Edukacji Budowlanej przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, Sekcja Szkół Budowlanych;

 • Program Edukacyjny Akademia Murowania SILKA YTONG – Xella Polska

 • Projekt "Europejskie lekcje przedsiębiorczości" - Podkarpacka Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie Inicjatywa dla Podkarpacia;

 • Moja szkoła w Unii Europejskiej - Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

 • Moje finanse i ekonomia w szkole – Młodzieżowa Fundacja Przedsiębiorczości w Warszawie;

 • Instytut Przedsiębiorczości – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;

 • Akademia Sieciowa Cisco - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;

 • Program „Zaadoptuj rzekę 2013”, organizator:  Polska Organizacja Ekologiczna KLUB GAJA;

Z zakresu profilaktyki prozdrowotnej:

 • Program Szkoła Promująca Zdrowie  - Certyfikat wojewódzki przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie - Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zdrowia, Sportu i Turystyki;

 • Program popularyzacji krwiodawstwa wśród młodzieży województwa podkarpackiego "Świadectwo dojrzałości społecznej" -  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Polski Czerwonego Krzyża, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;

 • "III Elementarz, czyli program siedmiu kroków" - program psychoedukacyjny -profilaktyka uzależnień (od 2006/7); Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • Ogólnopolski Program Profilaktyki Raka Piersi - Różowa Wstążeczka (od 2006/7); Inicjatywa Minister B.Labudy, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP;

 • Program - Stres pod kontrolą- program profilaktyczny dla maturzystów (od 2005/6); Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej;

 • Elementy Programu - Bez ryzyka - profilaktyka HIV/AIDS (od 2005/6); Program wpisany do wykazu środków dydaktycznych MEN 0615/1998;

 • Dziękuję, nie - program profilaktyki i promocji zdrowia (od 2007/8); program profilaktyki używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ;

 • Zadbaj o swoją przyszłość- program edukacji antynikotynowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (od 2006/7); Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Szkolnej- Instytut Matki i Dziecka. Pracownia Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

 • Już teraz mogę zadbać o zdrowie swego przyszłego dziecka - program edukacyjny dla młodzieży w wieku 16-24 (od 2006/7); Instytut Matki i Dziecka;

 • Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce (2008-11);

 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2006-10);

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (2006-10);

 • Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii (2006-10);

Z zakresu bezpieczeństwa:

 • Program Edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy "Kultura bezpieczeństwa" w ramach kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”;

 • Tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo w Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznych Szkół ‘2012 – tytuł laureata I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń - Fundacja Państwo Obywatelskie - Komitet Honorowy: Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości RP, Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Marek Bojarski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Tadeusz Klimski - Prorektor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński - Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Dariusz Wieliński - Prorektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Kuratorzy Oświaty - Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty.

 • Bliżej Prawa - program operacyjny- profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych (od 2005);

 • Szkoła bez przemocy- ogólnopolski program społeczny prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (udział szkoły w II edycji 2007/8 oraz IV 2009/10);

 • Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży (2005/6);

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (2006-16);

 • Rządowy Program na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (2008-13);

 • Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci „Polska dla dzieci” (2004-12);

 • Rządowy Program przeciwdziałania przemocy w szkole  „O tolerancji” (2007);