Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Technik architektury krajobrazu - Technikum Nr 5

1. Technik architektury krajobrazu.

To kierunek, po ukończeniu którego absolwent będzie przygotowany do projektowania, zakładania i pielęgnowania ogrodów i terenów zielonych, ogrodowych form użytkowych i architektonicznych, aranżowania i pielęgnacji zieleni w parkach i ogrodach, urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu. Technik architektury krajobrazu zajmuje się uprawą, hodowlą i pielęgnacją roślin ozdobnych oraz użytkowych, odnawianiem struktur zielonych w parkach i rezerwatach, formowaniem i ochroną roślin, tworzeniem kompozycji kwiatowych i dekoracji roślinnych. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, pracuje także w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Architekt krajobrazu modeluje otoczenie, upiększa i chroni naturę - ponadto jest technikiem, znawcą w wielu branżach, jest także artystą. Szkoła pomaga rozwijać zdolności plastyczne i wyobraźnię.


2. Informacje dodatkowe.

Realizacja przedmiotu uzupełniającego: Komputerowe wspomaganie projektowania architektury krajobrazu.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.
a) Kwalifikacja 1:
OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
b) Kwalifikacja 2:
OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

 

4. Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  1. opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
  2. urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
  3. urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
  4. prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą

Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem do dyplomu–EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określający ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej).

 

5. Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

  1. biurach projektowych,
  2. w spółdzielniach mieszkaniowych w dziale wykonawczo-eksploatacyjnym,
  3. urzędach administracji państwowej w dziale gospodarki komunalnej,
  4. instytucjach samorządowych w dziale ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i infrastruktury,
  5. może prowadzić własną działalność gospodarczą,
  6. może kontynuować naukę na studiach wyższych w szczególności na wydziałach architektury.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.


Pracownia budownictwa i architektury krajobrazu wspomagana komputerowo:

Jest wyposażona w kompletne zestawy komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym z zintegrowanymi tabletami graficznymi. Stanowiska wyposażone są w programy do projektowania ogrodów umożliwiające kompleksowe rozwiązania w zakresie planowania, wizualizacji i modelowania 3D obiektów architektury krajobrazu, tworzenia rysunków technicznych i kosztorysowania. Do dyspozycji uczniów są również komplety lustrzanek cyfrowych z obiektywem oraz profesjonalny sprzęt audiowizualny i biurowy.


Pracownia architektury krajobrazu:

Pracownia praktyczna jest wyposażona w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, pozwalający uczniom na zdobycie umiejętności wymaganych przez obecny rynek pracy. Są to urządzenia do prac ziemnych (np.: glebogryzarki, aeratory, wertykulatory), ochrony i pielęgnacji roślin (kosiarki, opryskiwacze) oraz elektronarzędzia i sprzęt do wykonania i konserwacji obiektów małej architektury typu: mostki, kładki, pergole, altany, palisady, ogrodzenia, murki oporowe.

 

Pracownia języka obcego zawodowego:

Szkolna pracownia do nauczania języka obcego zawodowego jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, wspomagający efektywne uczenie. Znajdujące się na wyposażeniu tablice multimedialne połączone z komputerem, sprzęt audio pozwalają na zainteresowanie uczniów prowadzoną lekcją i przekształcenie jej w dynamiczne, interaktywne doświadczenie. Komputery i Internet spełniają rolę nowoczesnej biblioteki z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, słownikowymi i szybkim dostępem do każdego źródła.

 

Pracownia biologiczno – chemiczno – fizyczna:

Bardzo dobrze wyposażona klasopracownia w mikroskopy, preparaty, szkło i odczynniki chemiczne pozwala na przeprowadzenie praktycznych zajęć w laboratorium. Uczniowie mają możliwość przeprowadzenia badań z zakresu jakości i typu gleb, botaniki jak i z entomologii stosowanej.


Technik Architektury Krajobrazu