Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Technik geodeta - Technikum Nr 5

1. Technik geodeta

To nowoczesny kierunek dla osób, które interesują się zagospodarowaniem terenu, sporządzaniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wykonywaniem pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych. Technik geodeta to zawód, bez którego niemożliwe jest rozpoczęcie i prowadzenie większości inwestycji budowlanych. Zawód ten daje możliwość zdobycia uprawnień zawodowych do prowadzenia samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Technik geodeta jest solidnym specjalistą, a po uzyskaniu uprawnień zawodowych staje się osobą zaufania publicznego. Nasi absolwenci zdobywają kwalifikacje w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych oraz wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Zapewniamy ćwiczenia terenowe przy wykorzystaniu najwyższej klasy instrumentów geodezyjnych.


2. Informacje dodatkowe.

Realizacja przedmiotu uzupełniającego: Komputerowe wspomaganie geodezji.


3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.
a) Kwalifikacja 1:
BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
b) Kwalifikacja 2:
BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

4. Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. azakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
 2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
 4. wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
 5. aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
 6. prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem do dyplomu–EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określający ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej),


5. Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:

 1. wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych,
 2. firmach zajmujących się budownictwem,
 3. kopalniach podziemnych i odkrywkowych jako mierniczy górniczy,
 4. firmach poszukiwawczych złóż surowców,
 5. urzędach na każdym szczeblu administracji samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin),
 6. wybranych jednostkach administracji państwowej,
 7. może prowadzić własną działalność gospodarczą,
 8. może kontynuować naukę na studiach wyższych, a w szczególności na wydziałach geodezji i kartografii.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.


Pracownia  wspomagana komputerowo geodezji:

Jest wyposażona w kompletne zestawy komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym z zintegrowanymi tabletami graficznymi. Stanowiska wyposażone są w programy obliczeń geodezyjnych, do pracy z mapą numeryczną, obsługi katastru, umożliwiający tworzenie mapy katastralnej i zasadniczej w przestrzeni 2D lub 3D, zgodnie z najnowszymi przepisami prawa.

 

Pracownia geodezji:

Szkolna Pracownia Geodezji jest doposażona w najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny dostępny na rynku. Posiadany sprzęt geodezyjny umożliwia kształcenie w zawodzie technik geodeta na najwyższym poziomie wiedzy teoretycznej i praktycznej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii pomiarowych. Młodzież wykorzystuje sprzęt na zajęciach lekcyjnych oraz ćwiczeniach terenowych związanych z tematyką zakładania osnów geodezyjnych, nowymi technologami oraz pomiarami sytuacyjno - wysokościowymi. Nowoczesna szkoła, wyposażona w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obliczeniowy daje pewny start na rynku pracy.

 

Pracownia języka obcego zawodowego:

Szkolna pracownia do nauczania języka obcego zawodowego jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, wspomagający efektywne uczenia. Znajdujące się na wyposażeniu tablice multimedialne połączone z komputerem, sprzęt audio pozwalają na zainteresowanie uczniów prowadzoną lekcją i przekształcenie jej w dynamiczne, interaktywne doświadczenie. Komputery i Internet spełniają rolę nowoczesnej biblioteki z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, słownikowymi i szybkim dostępem do każdego źródła.


Technik Geodeta