Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Technik budownictwa -Technikum Nr 5

1. Technik budownictwa

To zawód cieszący się niesłabnącą popularnością, nasi absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem ciekawego zatrudnienia. Na tym kierunku można zdobyć niezbędne kwalifikacje, by podjąć pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. Technik budownictwa uczy się projektowania obiektów budowlanych, technologii wznoszenia budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, sporządzania kosztorysów, przygotowania dokumentacji przetargowej i organizacji robót budowlanych. Technik budownictwa potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonać rysunki i pomiary budowlane, przeprowadzić inwentaryzację istniejących obiektów, projektować proste elementy konstrukcyjne budowli, opracować projekty organizacji budowy, dobrać najlepsze metody wykonywania prac budowlanych, sprawować nadzór budowlany w imieniu inwestora i kierować pracą brygady.


2. Informacje dodatkowe.

  • Realizacja przedmiotu uzupełniającego:
  • Komputerowe wspomaganie budownictwa.
  • Szkolenia i kursy organizowane przez firmy i producentów nowoczesnych materiałów budowlanych dające zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu szkolenia.


3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

a) Kwalifikacja 1:
BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
b) Kwalifikacja 2:
BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.


4. Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych,
b) koordynowania prac związanych z wykonywanie określonych robót budowlanych,
c) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
d) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
e) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
w pełnej sprawności technicznej,
f) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.
Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem do dyplomu–EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określający ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej).

 

5. Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

a) przedsiębiorstwach budowlano-remontowych,
b) wytwórniach prefabrykatów i innych materiałów budowlanych,
c) biurach projektowych,
d) urzędach administracji państwowej i samorządowej,
e) państwowym nadzorze budowlanym,
f) laboratoriach firm budowlanych,
g) sklepach i hurtowniach z materiałami budowlanymi,
h) może prowadzić własną działalność gospodarczą,
i) może kontynuować naukę na studiach wyższych przede wszystkim na wydziałach budownictwa i architektury.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.


Pracownia budownictwa wspomagana komputerowo.
Jest wyposażona w kompletne zestawy komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym z zintegrowanymi tabletami graficznymi. Stanowiska wyposażone są w programy do tworzenia rysunków technicznych i kosztorysowania. Do dyspozycji uczniów są również komplety lustrzanek cyfrowych z obiektywem oraz profesjonalny sprzęt audiowizualny i biurowy.

Podczas zajęć w pracowni komputerowej można tworzyć koncepcyjne projekty budowlane a następnie dokonywać ich wizualizacji.
Projektowanie wspomagane komputerowo jest obecnie standardem.

 

Klasopracownia rysunku technicznego:

racownia wyposażona jest w specjalistyczne stanowiska kreślarskie.
Nowa pracownia rysunku technicznego umożliwia kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie wykonywania i czytania szkiców, uproszczeń rysunkowych, konstrukcji geometrycznych, a także umiejętności rozpoznawania i stosowania oznaczeń i symboli stosowanych na rysunkach, posługiwania się dokumentacją techniczną oraz normami rysunku technicznego.

 

Pracownia języka obcego zawodowego:

Szkolna pracownia do nauczania języka obcego zawodowego jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, wspomagający efektywne uczenie. Znajdujące się na wyposażeniu tablice multimedialne połączone z komputerem, sprzęt audio pozwalają na zainteresowanie uczniów prowadzoną lekcją i przekształcenie jej w dynamiczne, interaktywne doświadczenie. Komputery i Internet spełniają rolę nowoczesnej biblioteki z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, słownikowymi i szybkim dostępem do każdego źródła.

 

Pracownia biologiczno – chemiczno – fizyczna:

Bardzo dobrze wyposażona klasopracownia w mikroskopy, preparaty, szkło i odczynniki chemiczne pozwala na przeprowadzenie praktycznych zajęć w laboratorium.

Technik Budownictwa