Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5

1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

To, od lat najpopularniejszy kierunek w branży budowlanej, dający szeroki wachlarz kwalifikacji, obejmujących wszystkie prace wykończeniowe w budownictwie, takich jak: montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich oraz posadzkarsko-okładzinowych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zajmuje się malowaniem ścian, sufitów, powierzchni stolarki oraz ślusarki budowlanej, a także innych elementów wyposażenia i konstrukcji budynku. Zajmuje się on również tapetowaniem pomieszczeń. Wykonuje posadzki z: drewna i materiałów drewnopochodnych, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, posadzki bezspoinowe oraz okładziny ścian z różnych materiałów. Wykonuje ścianki działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy. Absolwent bez trudu może znaleźć zatrudnienie w firmach remontowo -budowlanych lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Dynamicznie rozwijające się budownictwo stwarza bardzo dobre warunki do zatrudnienia absolwentów mających umiejętności z zakresu wykonywania różnych prac wykończeniowych w budownictwie mieszkaniowym czy użyteczności publicznej.


2. Informacje dodatkowe.

Szkolenia i kursy organizowane przez firmy i producentów nowoczesnych materiałów budowlanych dające zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu szkolenia.


3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.
a) Kwalifikacja 1:
BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

 

4. Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. montowania systemów suchej zabudowy (montaż ścianek działowych, sufitów podwieszanych, okładzin ściennych i płyt podłogowych oraz obudowa konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy),
 2. wykonywania robót malarskich,
 3. wykonywania robót tapeciarskich,
 4. wykonywania robót posadzkarskich,
 5. wykonywania robót okładzinowych.

Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem do dyplomu–EUROPASS w języku polskim i języku angielskim (określający ramy kwalifikacji zawodowych uznanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej).

 

5. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach budowlanych,
 2. firmach remontowo-wykończeniowych,
 3. wytwórniach prefabrykatów i innych materiałów budowlanych,
 4. sklepach i hurtowniach z materiałami budowlanymi,
 5. może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót 
 6. wykończeniowych w budownictwie,
 7. może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Szkolna Pracownia Ćwiczeń Praktycznych.

Pracownia jest wyposażona w nowoczesne elektronarzędzia i sprzęt, które są wykorzystywane na bieżąco w trakcie realizacji zajęć obejmujących prace i ćwiczenia związane z wykonaniem zabudów i obudów w systemach suchej zabudowy.
Wyposażona pracownia pozwala na zbliżenie warunków kształcenia praktycznego do rzeczywistego środowiska pracy, podniesienia poziomu kompetencji uzyskiwanych przez uczniów, pożądanych przez pracodawców – a w konsekwencji zwiększa szanse absolwentów na skutecznekonkurowanie na wymagającym rynku pracy.


Monter Zabudowy I Robót Wykończeniowych W Budownictwie