Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

REKRUTACJA 2017/18 - ZSB szkołą nowych możliwości

Gimnazjalisto,

marzysz o projektowaniu 3D? o modelowaniu przestrzennym? wizualizacji? o ogrodach sensorycznych???

Chcesz zaprojektować, wytyczyć i wybudować własny dom ???

Z nami położysz panele na posadzkach i glazurę na ścianach.  Nauczymy Cię wykonywać fundamenty, murować. Poznasz tajniki sztuki budowlanej i geodezyjnej.

w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle czekają na Ciebie:

  • Technikum Nr 5 

  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

W tym roku oferujemy kształcenie, które oprócz ciekawego zawodu daje również solidną podstawę do studiowania na kierunkach: architektura, budownictwo, geodezja, inżynieria i innych.Nie zwlekaj, dziś o wymarzoną posadę coraz trudniej. Dlatego przy wyborze swojego przyszłego zawodu należy się dobrze zastanowić: czy po ukończeniu szkoły znajdzie się pracę?Zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą edukacyjną  Technikum Nr 5 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w "Jasielskiej Budowlance", w której zrealizujesz swoje marzenia, zdobędziesz dobry zawód i wykształcenie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O REKRUTACJI w zakładce "REKRUTACJA" (kliknij w link)

 

TECHNIKUM NR 5

OFERTA EDUKACYJNA


Technik budownictwa 

(elementy projektowania 2D/3D w Laboratorium Autodesk Education) 

Technik budownictwa to zawód cieszący się niesłabnącą popularnością, kształci przyszłych techników, projektantów, konstruktorów i inżynierów. W naszej szkole można zdobyć niezbędne kwalifikacje, by podjąć pracę zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczymy projektowania budynków, technologii systemów wznoszenia, sporządzania kosztorysów, przygotowania dokumentacji przetargowej i organizacji robót budowlanych. 

W tworzonym laboratorium Autodesk Education poznacie projektowanie 2D/3D, udostępnimy wam internetowe zasoby edukacyjne dla inspiracji i angażowania w rozwiązywanie problemów, dla współpracy i twórczego myślenia na miarę XXI wieku.

 


Technik geodeta

(elementy modelowania danych przestrzennych i ich kartograficzna wizualizacja)

Technik geodeta to nowoczesny kierunek dla osób, które interesują się zagospodarowaniem terenu, sporządzaniem opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wykonywaniem pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych. Zapewniamy ćwiczenia terenowe na szkolnym poligonie oraz komputerowy modeling danych przestrzennych w pracowni AD Education. Nasi Absolwenci zdobywają kwalifikacje w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych oraz wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. 

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji przestrzennej – tak pojmujemy nowoczesną geodezję. 


Technik architektury krajobrazu

(elementy projektowania ogrodów sensorycznych, ogrodów na wodzie, zimowych i innych – elementy komputerowego wspomagania projektowania w Laboratorium AD Education)

Technik architektury krajobrazu to nowy zawód w ofercie szkoły - reakcja na potrzeby rynku pracy. Po jego ukończeniu absolwent będzie przygotowany do opracowywania projektów obiektów terenów zieleni, urządzania i pielęgnacji terenów zielonych i zadrzewień, urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu.  Architekt krajobrazu modeluje otoczenie, upiększa i chroni naturę - ponadto jest technikiem, inżynierem, znawcą w wielu branżach, jest także artystą.

Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Krajobrazową, która nakazuje państwu zajmować się całością krajobrazu.  

Ciekawa praca czeka.


 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

OFERTA EDUKACYJNA

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Od lat najpopularniejszy kierunek w branży budowlanej,

dający szeroki wachlarz kwalifikacji, obejmujących wszystkie prace wykończeniowe w budownictwie, takich jak: montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich oraz posadzkarsko-okładzinowych. Absolwent bez trudu może znaleźć zatrudnienie w firmach remontowo-budowlanych lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.  

Zatrudnienie można znaleźć w Polsce i za granicą (Europass).

 

 

 

  

 

 

Do najważniejszych decyzji, jakie człowiek podejmuje w życiu należą te, związane z wyborem zawodu, który chcecie wykonywać w przyszłości. Przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej warto więc zastanowić się, jak kształtuje się rynek pracy w Polsce i UE, czy realne będzie ukończenie studiów wyższych na dobrej uczelni i jaka placówka umożliwi realizację Twoich planów.

 


Zespół Szkół Budowlanych to szkoła z wieloletnią tradycją i ugruntowaną pozycją na lokalnym rynku, przygotowuje uczniów do podjęcia pracy, a jednocześnie daje solidne podstawy do wykonywania zawodu i dalszej edukacji.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe, przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, aktywnie współpracuje z firmami budowlanymi i geodezyjnymi, a także wyższymi uczelniami. Należymy do grona szkół zrzeszonych w Sekcji Szkół Budowlanych przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. W ramach realizacji programów Edukacji Budowlanej współpracujemy z największymi firmami budowlanymi w Polsce, np. HENKEL BAUTECHNIK, FAKRO, ROCCKWOOL Polska, RIGIPS, OPOCZNO, MAPEI, ŚNIEŻKA. 
   W szkole pracuje wykwalifikowana kadra nauczycieli zawodu (siedmiu egzaminatorów OKE), którzy przygotowują uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, a tym samym do podjęcia pracy. Od lat zdawalność egzaminów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. 
W 2014r.  w Technikum Nr 5 zdało ogółem 81%, w tym: technik budownictwa – 86% ( w Polsce – 75%), technik geodeta – 75% (w Polsce 69%).

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 praktyczne egzaminy co roku w pierwszym terminie  zdaje 100% uczniów, a część pisemną - 80%.  Wszyscy absolwenci po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymują dyplomy w języku polskim oraz suplementy w języku angielskim, respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
Ukończenie technikum i zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie upoważnia do otrzymania dyplomu technika, a zdanie egzaminu dojrzałości umożliwia kontynuowanie kształcenia na wszystkich kierunkach wyższych uczelni. 
Możemy pochwalić się również wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego: 
w 2013 maturę zdało 95% ( zdawalność w technikach w powiecie jasielskim: 68%), a w 2014 roku – 76% , kiedy w technikach w naszym powiecie zdało średnio 56%  (w niektórych szkołach było to zaledwie kilka procent).


 

Życie codzienne szkoły to nie tylko nauka, ale także wspólne przedsięwzięcia – wycieczki, konkursy, szkolne ciekawe zajęcia sportowe - na pobliskim Orliku, w siłowni, na ściance wspinaczkowej, w parku linowym, wyjazdy na narty. Atutem szkoły jest przyjazna atmosfera, panująca wśród młodzieży oraz sprawnie działający samorząd uczniowski. Od lat realizujemy założenia programu „Szkoła bez Przemocy”,  należymy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznych Szkół, otrzymaliśmy również certyfikaty: Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń, Nauczyciel z Klasą i Uczniowie z Klasą.

  

Zajęcia lekcyjne są prowadzone w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach, które przeszły gruntowny remont w 2010r. po ogromnych zniszczeniach, spowodowanych powodzią.

Na korytarzach szkolnych młodzież może korzystać z  darmowego Wi-Fi.

 

 

Zajęcia w szkole trwają od godz. 8.00 do 14.45, co jest bardzo ważne dla osób dojeżdżających.

Ze względu na perspektywiczne plany budownictwa mieszkaniowego, a także konieczność prowadzenia prac remontowych w istniejących budynkach, zapotrzebowanie na pracowników z branży budowlanej utrzymuje się stale na wysokim poziomie. Biorąc pod uwagę fakt, jak długie są terminy oczekiwania na fachowców, dla absolwentów szkoły budowlanej pracy nie zabraknie.

 

Na dobry wybór nigdy nie jest za późno - rozpoczęła się rekrutacja w Budowlance.

Ciekawa praca czeka !!!

 

 

Opracowanie: ZSB Jasło

  

 



 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, PRAKTYKA ZAWODOWA, ĆWICZENIA GEODEZYJNE