Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Działania nowatorskie

"Wywiad z Dyrektorem Szkoły" (fragment) luty'2014

opracowała Dorota Czernecka

 

 

 

1. SZKOLNY PRZEDSIĘBIORCA - PORADNICTWO ZAWODOWE

2. NASZE SZKOLNE DOSKONALENIE - ABSOLWENT

3. PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA

4. BEZPIECZEŃSTWO

5. EKO - BUDOWLANI

6. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

7. JAKOŚĆ W SZKOLE


 DZIAŁALNOŚĆ UCZNIOWSKA

 
 

1. SZKOLNY PRZEDSIĘBIORCA - PORADNICTWO ZAWODOWE

 • Realizowane działania :

  „Nasz szkolny przedsiębiorca”

  „Nasz szkolny doradca zawodowy”

  Działania szkoły wpisane w wieloletnią tradycję:

  Projekt "Europejskie lekcje przedsiębiorczości", Moja szkoła w Unii Europejskiej , Moje finanse i ekonomia w szkole,

  Przykłądy współpracy ze środowiskiem lokalnym i o większym zasięgu:

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle

  Współorganizowanie corocznej imprezy „Promocja szkół Ponadgimnazjalnych”, współpraca w diagnozowaniu potrzeb wychowanków, poradnictwo, przekazywanie informacji;

  Szkoły Wyższe:

  Szkoła współdziała z uczelniami wyższymi na zasadzie zawieranych porozumień: studenci mogą odbywać praktyki w szkole a uczniowie korzystają z wykładów i ćwiczeń oraz poradnictwa zawodowego organizowanego na terenie uczelni oraz na terenie szkoły

  Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy

  Udział w spotkaniach poświęconych prezentacji usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, „Indeks Gotowości Rynkowej”, informacje o lokalnym rynku pracy, współpraca z Izbą Informacji Zawodowej,

  Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

  Udział w kampaniach informacyjnych i programach o charakterze edukacyjnym w ramach programu informacyjno-prewencyjnego „ Kultura Bezpieczeństwa” – prelekcje: „Co młody pracownik wiedzieć powinien”; „Bezpiecznie, w zgodzie z przepisami prawa pracy”; „Zagrożenia wypadkowe podczas wykonywania prac budowlanych”; „Przykłady wypadków z udziałem młodych pracowników”;

  Wybrane działania, w których szkoła brała udział:

  • Dni otwarte Politechniki Rzeszowskiej i Salon Maturzystów "Perspektywy" -cyklicznie

  • Poradnictwo zawodowe: Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. podsumowanie realizacji projektu pt. „Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego” połączonego z prezentacją bazy dydaktycznej Uczelni;

  • „Warsztaty Edukacyjne”- „ Moja pierwsza praca” organizowane wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy – Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”;

  • II edycja Targów Edukacji i Pracy pt. „ Sam decydujesz o swojej przyszłości”, organizator: Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaśle i Punkt Pośrednictwa Pracy;

  Wybrane działania i efekty:

  Badania losów absolwentów (szkoła pozyskuje informacje za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook -1,2 tys „polubień”, informacje za pośrednictwem strony internetowej www.zsb.jaslo.pl -160 tys. wejść w ciągu 3 lat istnienia, drogą e-mail'ową, wywiadów, ankiet wypełnianych przez absolwentów podczas odbierania dokumentów po przeprowadzonych egzaminach zawodowych , formularzy umieszczonych na szkolnej stronie i portalu społecznościowym, za pośrednictwem kontaktów bezpośrednich -spotkań w szkole i poza szkołą). Uzyskane informacje szkoła wykorzystuje do modyfikowania Programu Wychowawczego Szkoły, wypracowania modelu absolwenta stanowiącego wzór dla uczniów.

  Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle polega na wspólnym organizowaniu dorocznej „Giełdy Zawodów” (obecnie pod nazwą „Dni Promocji Szkół Ponadgimnazjalnych”). Jest to akcja informacyjna dla uczniów, rodziców i nauczycieli najstarszych klas początkowo szkół podstawowych a obecnie gimnazjalnych. Giełda zawodów swą strukturą przypomina targi, podczas których każda szkoła z naszego powiatu w sposób profesjonalny prezentuje własną strukturę, sukcesy i osiągnięcia na przydzielonym stoisku. Zainteresowani gimnazjaliści, często zagubieni pośród różnorodności reklam i ofert, mają szansę poznać profile i kierunki kształcenia oraz kryteria przyjmowania do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jasielskiego. Realizacja tego zadania dodatnio wpłynęła na orientację zawodową uczniów szkół gimnazjalnych, poprawiła komunikację pomiędzy szkołami, podniosła konkurencyjność szkolnictwa pnadgimnazjalnego oraz rozwinęła techniki i strategie promocyjne szkół.

  W szkole zdajemy sobie sprawę, jak istotny jest wybór drogi kształcenia, dlatego od lat realizujemy nowatorskie programy wspierające. Jeden z nich to Kampania Społeczna „Świadomie wybieram przyszłość” pod patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego. Efektem kampanii było zwiększenie świadomości ludzi młodych dotyczącej istoty kształtowania własnej przyszłości i odnalezienia najlepszej drogi rozwoju. Kampania przyniosła sukcesy wychowawcze, pomagając uczniom zaplanować własną karierę zawodową.

  W trakcie realizacji projektu „Europejskie lekcje przedsiębiorczości” uczniowie uczestniczyli w cyklu zajęć warsztatowych zgłębiając tajniki rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej oraz nabywając cenną wiedzę o możliwości wykorzystania funduszy unijnych do prowadzenia własnej działalności. Uczniowie poznawali Europejskie Prawo Pracy oraz zasady nowoczesnej autoprezentacji, niezbędne podczas ubiegania się o pracę. Równocześnie szkoła nawiązała współpracę z Podkarpacką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie oraz Młodzieżowym Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy w Jaśle. Owocem współpracy była zdobyta przez uczniów wiedza stanowiąca doskonały kapitał na przyszłość. Wyzwania współczesnego rynku pracy powodują, że młodzieży coraz trudniej jest się w nim odnaleźć. Dlatego szkoła aktywnie poszukuje każdej możliwości, która byłaby odpowiedzią na zapotrzebowanie młodych ludzi stających w obliczu wyborów, które istotnie zaważą na ich przyszłej karierze i życiu osobistym. Poprzez uczestnictwo w wystawach, targach edukacyjnych, targach pracy, zajęciach i warsztatach edukacyjnych młodzież określa swoje aspiracje zawodowe i uzyskuje wsparcie przy planowaniu kolejnego etapu edukacyjnego.

  Szkoła od kilkunastu lat – cyklicznie - organizuje wystawy i prezentacje z udziałem wiodących na rynku budowlanym firm udowadniając ich ogromne znaczenie w kształceniu przyszłych kadr budownictwa. Przez wiele lat szkoła brała udział w cyklicznej imprezie Targi Budownictwa i Inwestycji Jasło. Na targach prezentują się firmy z całej Polski, a wśród nich stoisko z ekspozycją prezentującą usługi, które szkoła wykonuje w ramach zajęć praktycznych. Szkoła skorzystała z możliwości prezentacji ukierunkowanej na przyszłych absolwentów gimnazjów i ich rodziców.

  Stoisko szkoły cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i dorosłych. Szkoła promowała swe usługi edukacyjne i usługowe w środowisku lokalnym. Młodzież i nauczyciele niezwykle aktywnie włączyli się w działania organizacyjne związane z przygotowaniem stoiska, opracowaniem i zrealizowaniem materiałów informacyjnych oraz pełnieniem dyżurów informacyjnych na czas trwania Targów. Działania podjęte przez szkołę po raz kolejny zostały uwieńczone wspaniałym sukcesem wychowawczym.

  Dzięki prezentacjom organizowanym przez szkołę - firmy budują na rynku lokalnym swój pozytywny wizerunek, uczniowie zyskują wiedzę i nabywają umiejętności, szkoły zyskują na wzbogaceniu bazy dydaktycznej o materiały niedostępne na rynku edukacyjnym oraz uzyskują możliwość kształcenia i doskonalenia zawodowego uczniów i nauczycieli. 

(powrót na początek strony)


2. NASZE SZKOLNE DOSKONALENIE - ABSOLWENT

 • Realizowane działania :

  Program Edukacyjny Akademia Wykonania

  Program Edukacyjny Akademia Murowania

  Akademia Sieciowa Cisco

  Kultura żywego słowa”

  Działania szkoły wpisane w wieloletnią tradycję: Program Edukacji Budowlanej

  Współpraca ze środowiskiem lokalnym i o większym zasięgu (wybrane przykłady):

  Starostwo Powiatowe w Jaśle

  Współudział w budowie Parku Rekreacji na Foluszu, miejsca upamiętnienia Golgota Wschodu, (aktywny udział w wykonaniu prac z branży geodezyjnej i budowlanej), współpraca w realizacji praktyk zawodowych .

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle

  Współorganizowanie corocznej imprezy „Promocja szkół Ponadgimnazjalnych”, współpraca w diagnozowaniu potrzeb wychowanków, poradnictwo, przekazywanie informacji;

  Firmy z branży budowlanej i geodezyjnej

  Realizacja programów edukacyjnych

  Wybrane działania organizowane przez szkołę:

  • Etap szkolny XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (organizator: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej);

  • Spotkanie z podróżnikiem „ Rumunia - stary nieznajomy kraj";

  • Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZSB;

  • Koncert gitarowy, spotkanie z młodzieżą pt. „Gitara dawniej i dziś”;

  • „Lekcje biblioteczne w miejskiej czytelni” - w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle, nauczycieli języka polskiego oraz bibliotekarza z Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle;

  Wybrane działania, w których szkoła brała udział:

  • Próbna Matura zorganizowana przez Wydawnictwo OPERON wspólnie z Gazetą Wyborczą;

  • Program „Umówmy się na … polski” , panel dyskusyjny „Co się stało z językiem”, organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle;

  • Program „Umówmy się na … polski”, warsztaty dziennikarskie, organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle;

  • Warsztaty literackie. Festiwal prozy i poezji, organizator: Jasielski Dom Kultury;

  • Lekcja biblioteczna „Terra Artis – Syn marnotrawny Rembrandta van Rijn”, organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle;

  • Organizacja szkolenia dla uczniów naszej szkoły prowadzone przez przedstawicieli firmy Atlas w ramach kampanii edukacyjnej;

  • Organizacja szkolenia teoretyczno-praktycznego dla uczniów naszej szkoły prowadzone przez przedstawicieli firmy Śnieżka w ramach kampanii edukacyjnej;

  • Szkolenie teoretyczno-praktyczne w ramach Akademii Murowania SILKA YTONG. W szkoleniu udział wzięło ponad 60 uczniów oraz nauczyciele zawodu, organizator: Xella Polska Sp. z o.o.

  • „Próbna Matura z Operonem”, organizator: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gazeta Wyborcza;

  • Udział w konkursie literackim „Napisz opowiadanie z Martą Mizuro” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle w ramach projektu „Literacki Park”;

  • Udział w Salonie Maturzystów, zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, Politechnikę Rzeszowską oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy;

  • O pokorze i wykluczeniu na spotkaniu autorskim z Mariuszem Sieniewiczem, uczestnik: Koło Literackie ZSB, organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w ramach projektu „Literacki Park”, patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

  Wycieczki o charakterze edukacyjnym (wybrane przykłady):

  1. Zajęcia edukacyjne w Stacji Uzdatniania Wody w Jaśle;

  2. Pielgrzymka maturzystów, Częstochowa (cel duchowy połączony z edukacją – Częstochowa: Wieża Jasnogórska , Droga Krzyżowa autorstwa Jerzego Dudy-Gracza, Sala Rycerska, Skarbiec, Kraków: Rynek oraz edukacja zawodowa);

  3. Wycieczka do Biecza szlakiem autentycznych zabytków i stylów architektonicznych - lekcja historii architektury;

  4. Zwiedzanie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i Liwocza -historia regionu, ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego, promowanie aktywnych form wypoczynku;

  5. „W poszukiwaniu polskiego Carcassonne” są miejsca wpisane w wielowiekowy pejzaż naszego kraju, z bogatą historią, czekające cierpliwie i pokornie na ponowne odkrycie - takim miejscem bez wątpienia jest Biecz, miasto znane ale za każdym razem zaskakujące czymś nowym;

  6. Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce - wyjątkowe miejsce przygotowane do wypoczynku, rekreacji, lepszego poznania lasu, praw natury, śladów historii oraz dziejów Narodu Polskiego;

  7. Spektakl przyrodniczy obrazujący historię kształtowania się obecnego stanu przyrody – Ośrodek Edukacyjny Muzeum Magurskiego Parku Narodowego,;

  8. „Śladami Łemków - ścieżka przyrodnicza Kiczera im prof. Jana Rafińskiego;

  Wybrane działania i efekty:

  Aby zapewnić atrakcyjność zajęć szkolnych oraz wprowadzanie do programów nauczania aktualnych treści, w szkole organizuje się cyklicznie spotkania szkoleniowo – informacyjne dla uczniów i pracowników z regionalnymi firmami branży budowlanej w ramach realizacji nowatorskich programów edukacyjnych: Program Edukacji Budowlanej, Akademia Murowania, Akademia Wykonania i inne.

  Od roku szkolnego 2000/2001 do 2013/2014 włącznie – dzięki wygłaszanym prelekcjom i spotkaniom szkoleniowym dla uczniów i nauczycieli szkoła doprowadziła do znaczącego wzrostu efektów dydaktycznych.

  Zaproszone do szkoły firmy to: ZTS „GAMRAT S.A.” – tworzywa sztuczne; „FAKRO” – stolarka okienna; „BRAAS POLSKA” – systemy kominowe; „NIBCO Sp.z o.o.” – systemy sieci wodno- kanalizacyjnej; „UNIVERSA”- systemy wodno- kanalizacyjne; „KAN-therm” – systemy centralnego ogrzewania, wodne; „FURMET” – systemy kominowe; Płyty gipsowo- włókninowe Fermacell”; „Podłogi z tworzyw sztucznych- nowe rozwiązania techniczno- materiałowe”; „Ceramika budowlana Wienerberger”- prezentacja firmy i systemu Porotherm (z próbą pracy „na mokro” i pokazem); „Tynki dekoracyjne wewnętrzne i elewacyjne” – Sto Deco Profil; „produkcja płyt gipsowo- kartonowych” NORGIPS, Silka Ytong, Śnieżka, Knauf i inne.

  W wyniku prelekcji i szkoleń uczniowie i nauczyciele uzyskali wiele informacji na temat nowości technicznych, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wewnętrznych instalacji wodociągowych z PCV wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz instalacji przemysłowych, systemów kominowych, rodzajów i sposobów montażu okien, materiałów wykończeniowych.

  Odwiedzający szkołę przedstawiciele firm przekazali na konto szkoły wiele pomocy dydaktycznych, bardzo pomocnych w kształceniu zawodowym. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wykładach, prezentacjach i warsztatach w czasie których mogli osobiście wykonywać prace budowlane z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii. Na zakończenie części warsztatowej można było uzyskać certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

  Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle, jako jedna z nielicznych szkół budowlanych południowo-wschodniej Polski należy od 1998 roku do Sekcji Szkół Budowlanych przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa w Warszawie. Szkoła czynnie uczestniczy w pracach Sekcji Szkół Budowlanych (Program Edukacji Budowlanej), której celem działania jest wymiana doświadczeń i doskonalenie warsztatu pracy dyrektora szkoły oraz inicjowanie i realizacja programów, w wyniku których zrzeszone w Izbie przedsiębiorstwa budowlane podejmują działania ukierunkowane na doskonalenie procesu kształcenia zawodowego oraz włączają się w poprawę bazy materiałowej szkół- co znalazło bezpośrednie przełożenie na poprawę efektów kształcenia i wychowania uczniów szkoły.

  Współpraca w ramach Programu Edukacji Budowlanej jest wyjątkowo aktywna i systematyczna, program działań obejmujące główne obszary współpracy :

  • stypendia dla najlepszych uczniów szkół budowlanych (uczeń szkoły uzyskał stypendium)

  • prezentacje firm realizujących Program Edukacji budowlanej (w szkole taka prezentacja odbyła się)

  • konferencje (tematyka związana z reformą systemu edukacji: kwalifikacje w zawodach, standardy egzaminacyjne, nowe egzaminy zawodowe, kształcenie zawodowe i praktyczne -systematycznie uczestniczymy)

  •  

   konkursy

   • na pracę dyplomową (uczniowie szkoły zdobyli tytuł laureata w konkursie ogólnopolskim)

   • Wiedzy Budowlanej (systematycznie uczestniczymy)

  Cel Sekcji to wdrażanie w proces edukacyjny informacji, materiałów, nowoczesnych technologii, obecnych aktualnie na rynku budowlanym.

  Zrzeszone w Sekcji szkoły budowlane podpisały umowy o współpracy z największymi firmami budowlanymi w Polsce w ramach Programu Edukacji Budowlanej. Są to firmy: Opoczno S.A., Henkel Bautechnik, Fakro S.C., Rockwod, Rigips, Purmo, Plastmo, Gamrat i firma Ytong, z którą szkoła podpisała umowę na konferencji w Warszawie w kwietniu 2001roku.

  Dzięki uczestnictwu w Programie Edukacji Budowlanej szkoła ma możliwość włączania do programów nauczania przedmiotów zawodowych materiały otrzymane od firm. Materiały te, przygotowywane są na bardzo wysokim poziomie, dotyczą technologii, wyrobów oraz ich zastosowania

  Firmy : Opoczno S.A., Henkel Bantechnnik, Gamrat i Fakro dzięki staraniom szkoły przekazywały potrzebne materiały (swoje wyroby), które uczniowie wykorzystywali na zajęciach praktycznych oraz praktykach zawodowych, co z kolei przyczyniało się do poprawy stanu technicznego budynku szkoły. Zapewniało to uzyskanie niezwykle satysfakcjonującego efektu dydaktyczno-wychowawczego.

  Szkoła, zamierzając podnieść efektywność kształcenia w zawodach branży budowlanej podpisała deklaracje przystąpienia szkoły do Programów Akademia Murowania, Akademia Wykonania. Celem programów jest wsparcie edukacji młodzieży w obszarze nowych technik i materiałów budowlanych. W ramach uczestnictwa w programie szkoła otrzymała wsparcie w postaci nowoczesnych materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w procesie kształcenia. W szkole zostały przeprowadzone profesjonalne, praktyczne szkolenia, w których wzięli udział uczniowie szkoły oraz nauczyciele. Wszyscy na potwierdzenie osiągnięcia celu dydaktycznego otrzymali stosowny certyfikat.

  Szkoła rozwija u uczniów umiejętności przydatne na wyższym poziomie kształcenia oraz na rynku pracy poprzez realizację nowatorskich działań.

  Przykładem rozwijania umiejętności wiązania teorii z praktyką są działania prowadzone w ramach nawiązanych przez szkołę partnerstw z uczelniami wyższymi np. Państwowa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu, Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  Uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta i technik budownictwa czynnie uczestniczą w zajęciach praktycznych prowadzonych przez pracowników uczelni, w czasie których uczą się obsługiwać urządzenia najnowszej generacji. Uczestniczą także w wykładach i konferencjach. Istotą partnerstwa jest zapoznanie uczniów z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, urządzeniami z branży budowlanej, geodezyjnej i informatycznej, jak również umiejętność wykorzystywania ich w przyszłej pracy zawodowej. Podczas zajęć praktycznych uczniowie poznali obsługę skanera laserowego i obróbkę otrzymanej bazy danych w postaci chmury punktów. Czynnie uczestniczyli przy wykonywaniu pomiarów przy wykorzystaniu mobilnego skanera laserowego. Urządzenie to jest obecnie innowacyjnym narzędziem do pozyskania informacji o terenie a także do wykonania inwentaryzacji obiektów zabytkowych z zachowaniem najdrobniejszych detali zarówno elewacji jak i elementów wykończenia wnętrz (np. sztukaterii, płaskorzeźb). Urządzenie z jakim pracowali nasi uczniowie nie jest powszechnie dostępne ze względu na specjalistyczny charakter a także na wysoką cenę. Dzięki partnerstwu z uczelniami uczniowie nabyli cenną umiejętność obsługi urządzeń, o których czytali w książkach, mogli przekonać się jak działają w praktyce. Uczniowie wykonywali także pomiary przy użyciu kodowych niwelatorów precyzyjnych, najnowszych odbiorników sygnału GPS a także tradycyjnymi urządzeniami specjalistycznymi (np. wykonywali pomiary z odległości z wykorzystaniem reflektorów pryzmatycznych). Olbrzymim zainteresowaniem wśród uczestników cyklicznie organizowanych szkoleń wyjazdowych cieszą się zajęcia laboratoryjne. Uczniowie mają możliwość obserwować pokazy a także uczestniczyć w ćwiczeniach wykorzystujących urządzenia i sprzęt wysoce specjalistyczny (np. kabina dźwiękoszczelna do badań akustycznych, stanowiska do badań wytrzymałościowych materiałów budowlanych).

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynkom europejskim i światowym, w 1997 roku firma Cisco Systems uruchomiła Cisco Networking Academy Program (CNAP). Program ten rozwija się dynamicznie na całym świecie. W ponad 150 krajach (ponad 10 tys. akademii), wiedzę na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie około 1.6 miliona uczniów i studentów. W szkole staramy się rozwijać umiejętności przydatne na wyższym poziomie kształcenia i na rynku pracy. Przykładami takich umiejętności są myślenie analityczne oraz posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, dlatego nasza szkoła przystąpiła do Cisco Networking Academy . Realizując działania Cisco Networking Academy szkoła daje realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą uczniom odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy, a z drugiej strony potencjalni pracodawcy mają szansę pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szerszą ekspansję i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem techniki komputerowej. W wielu krajach rządy, instytucje publiczne oraz kręgi biznesu, dostrzegły w partnerskiej współpracy z Cisco w programie Cisco Networking Academy szansę na zmniejszenie zagrożeń związanych z deficytem kadr.

   

  Nasza szkoła uzyskała status Lokalnej Akademii CISCO dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Regionalna Akademia Cisco). W ramach Akademii, podczas zajęć pozalekcyjnych nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z następujących zakresów: Podstawy technologii informacyjnej, Jak działa komputer, Procedura startowa, Komponenty sieci, Montaż komputera, Instalacja stacji dyskietek, dysku twardego, CD-ROM, DVD, Instalacja kary graficznej, muzycznej, sieciowej, Uruchomienie systemu po raz pierwszy, Zarządzanie pamięcią komputera, Podstawy systemu operacyjnego, System operacyjny Windows, Możliwości multimedialne komputera , Podstawy zaawansowanego sprzętu oraz serwery, Konfiguracja sprzętowa RAID, Podstawy pracy w sieci, Drukarki i drukowanie, Wykrywanie i usuwanie usterek sprzętowych w komputerze, Wykrywanie i usuwanie usterek programowych, Problemy pliku rejestru w systemach Windows 9x/2000/XP/vista/Windows 7/Windows 8, Kopie zapasowe i odzysk danych.

  Szkolenie "IT Kurs IT Essentials: Sprzęt i programowanie komputerów PC” dostarcza podstawowych umiejętności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerów potrzebnych, aby spełnić rosnące wymagania profesjonalistów IT. Kurs obejmuje podstawy technologii PC, sieci komputerowych oraz bezpieczeństwa. Uczestnicy, którzy ukończą kurs będą w stanie opisać elementy wewnętrzne komputera, samodzielnie zmontować komputer, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi diagnostycznych. Dzięki platformie https://www.netacad.com/pl, dostępnej w ramach Akademii, uczniowie mają dostęp do laboratoriów wirtualnych a w lokalnej akademii ZSB Jasło są udostępnione dla uczniów stanowiska praktyczne. Laboratoria te pomagają im rozwijać umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. Uczniowie poznają także metody pracy w sieci oraz jej bezpieczeństwa. Kurs ITE jest kursem bardzo praktycznym, zorientowanym w kierunku przyszłego zatrudnienia, dlatego obejmuje wiedzę przydatną podczas codziennej pracy oraz pomaga kierować i planować przyszłą karierę w branży IT. Podczas trwania kursu uczniowie zdają 10 egzaminów „cząstkowych” z kolejnych partii materiału. Po ukończeniu szkolenia w Sieciowej Akademii Cisco uczniowie zdają egzamin końcowy tzw (FINAL), po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymują międzynarodowy certyfikat Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software.

  Podczas wywiadów z absolwentami naszej szkoły oraz przedstawicielami uczelni wyższych, okazuje się, że wiele uczelni honoruje certyfikat „Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software” zwalniając studentów posiadających ten certyfikat z zajęć informatycznych. Uczestnictwo w akademii CISCO przygotowuje uczniów do zdobycia kolejnej poprzeczki w kształceniu informatycnym: tytułu CompTIA's A. Jednocześnie absolwenci akademii uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciowymi systemami operacyjnymi (IT Essentials II: Network Operating Systems). Egzaminy takie odbywają się w centrach certyfikacyjnych Sylvan Prometric i mają formę pytań testowych. Uzyskany certyfikat jest również identyczny na całym świecie i wszędzie honorowany.

  Działania realizowane w ramach partnerstw przyczyniają się znacząco do poszerzania zainteresowań młodzieży różnymi gałęziami nauki i stanowią źródło informacji o kierunkach rozwoju w informatyce, budownictwie i geodezji, a co za tym idzie ułatwia podjęcie późniejszej decyzji o ewentualnej specjalizacji zawodowej.

  Dzięki nawiązaniu aktywnej i systematycznej współpracy ze strukturami samorządowymi oraz innymi organizacjami szkoła realizuje Program Rozwoju Szkoły. Dzięki pozytywnej promocji w środowisku lokalnym i o większym zasięgu stała się szkołą znaną, dobrą i cenioną.

  Realizowane przez szkołę działania poparte listami gratulacyjnymi, opiniami i innymi załącznikami przechowywanymi w dokumentacji szkolnej stanowią potwierdzenie pełnej realizacji zamierzonego celu:

  „współpracujemy ze strukturami samorządowymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz nauki, opieki i wychowania w sposób systematyczny i aktywny”- co w pełni potwierdza uzyskanie przez szkołę wysokich osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych.

 (powrót na początek strony)

 

3. PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA

 • Realizowane działania :

  • Akcja Edukacyjna "Wf z klasą" - Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej, sport.pl;

  • Program Szkoła Promująca Zdrowie - Certyfikat wojewódzki przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie - Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zdrowia, Sportu i Turystyki;

  • Daj się wciągnąć-WF inaczej”

  • Narty dzieciom- „Skok na stok”

  Działania szkoły wpisane w wieloletnią tradycję:

  • Program popularyzacji krwiodawstwa wśród młodzieży województwa podkarpackiego "Świadectwo dojrzałości społecznej" - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Polski Czerwonego Krzyża, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;

  • "III Elementarz, czyli program siedmiu kroków" - program psychoedukacyjny -profilaktyka uzależnień; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  • Ogólnopolski Program Profilaktyki Raka Piersi - Różowa Wstążeczka ; Inicjatywa Minister B.Labudy, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP;

  • Program - Stres pod kontrolą- program profilaktyczny dla maturzystów; Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej;

  • Elementy Programu - Bez ryzyka - profilaktyka HIV/AIDS; Program wpisany do wykazu środków dydaktycznych MEN 0615/1998;

  • Dziękuję, nie - program profilaktyki i promocji zdrowia; program profilaktyki używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych ;

  • Zadbaj o swoją przyszłość- program edukacji antynikotynowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ; Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Szkolnej- Instytut Matki i Dziecka. Pracownia Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

  • Już teraz mogę zadbać o zdrowie swego przyszłego dziecka - program edukacyjny dla młodzieży w wieku 16-24; Instytut Matki i Dziecka;

  • Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce;

  • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

  • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii;

  • Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii ;

  Współpraca ze środowiskiem lokalnym i o większym zasięgu (wybrane przykłady):

  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  Działalność w ramach Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Aktywny udział w kampanii „Świadectwo Dojrzałości Społecznej”.

  Starostwo Powiatowe w Jaśle

  Współpraca w realizacji działań o charakterze prozdrowotnym: konkursy, kampanie promocyjne.

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle

  współpraca w diagnozowaniu potrzeb wychowanków, poradnictwo, przekazywanie informacji;

  Polski Czerwony Krzyż

  Udział w akcjach organizowanych przez PCK, przeprowadzanie kampanii informacyjnych w ramach cyklicznych szkolnych imprez „Dni Promocji Zdrowia”, współpraca w ramach działań Szkolnego Klubu Honorowych dawców Krwi, uczestnictwo w akcjach charytatywnych

  Powiatowa Komenda Policji

  Spotkania informacyjne o tematyce: „Substancje psychoaktywne”.

  Wybrane działania organizowane przez szkołę:

  Park linowy w Jaśle, ścianka bouldrowa MOSiR Jasło (WF z klasą)

  „Skok na stok” Chyrowa, Puławy (WF z klasą)

  La Roca AZS Tarnów, ściana wspinaczkowa i ścianki bulderowe (WF z klasą)

  „Motyw przewodni – PASJA” Działania realizowane w ramach obchodów Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia:

  Wykłady: „O transplantacjach – ich uwarunkowaniach medycznych i prawnych oraz szkodliwych mitach krążących na temat przeszczepów tkanek i narządów” koordynator ds. transplantologii Pani Ewa Zawilińska, „Uzależnienia i ich wpływ na ludzki organizm” specjalistka ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Pani Anna Zima ;

  Międzyszkolny Konkurs „Podziel się życiem”, realizowany w dwóch kategoriach: plakat i test wiedzy.

  Pokaz pasji scenicznej, muzycznej, filmowej i ekologicznej w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Pasją ekologiczną próbowali zarazić słuchaczy członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody, prezentując autorski film dotyczący elektrośmieci.

  Występ grupy tańca nowoczesnego Street Elite ze Studia Tańca Show Dance z udziałem ucznia naszej szkoły;

  Szkolny Turniej Tenisa Stołowego;

  Powiatowa Licealiada Piłki Ręcznej Chłopców, Organizator: Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle, osiągniecie: III miejsce;

  Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZSB;

  Wybrane działania, w których szkoła brała udział:

  Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, organizator: OR PCK w Jaśle

  Rzuć palenie razem z nami (kampania społeczna), organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle, Młodzieżowa Rada Powiatu w Jaśle;

  Szkolne Koło PCK "KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ"

  Udział uczniów w podstawowym kursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizator: Zarząd Rejonowy PCK;

  Wybrane działania i efekty:

  Kolejnym przykładem skutecznej realizacji nowatorskich programów jest kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Szkoła przystąpiła do realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

  Konkursy, prelekcje, pokazy udzielania pierwszej pomocy, występy artystyczne – tak od wielu lat wygląda jeden dzień w jasielskiej „Budowlance” – kolejny Szkolny Dzień Promocji Zdrowia.

  Główna idea tych dni, to kształtowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. Tradycyjnie uroczystości rozpoczynają się w jasielskim szpitalu gdzie kilkunastoosobowa grupa młodzieży Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi oddaje honorowo krew. Nauczyciele są dumni ze swoich podopiecznych, którzy w pełni zasługują na Świadectwo Dojrzałości Społecznej. Do szkoły od kilku lat wpływają gratulacje wystosowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty za pracę z młodzieżą w ramach programów wychowawczo-edukacyjnych „Świadectwo Dojrzałości Społecznej” oraz „Wakacyjna Kropla Krwi”.

  Świadomość tego, jakie korzyści płyną z podjęcia działania propagowania idei honorowego krwiodawstwa w szkole i środowisku lokalnym – ogromną satysfakcję i uczucie spełnienia się, uczynienia swego życia bardziej wartościowszym – ma ogromny wpływ na postawy młodzieży oraz wzbudza chęć dążenia do wyznaczonego celu, jakim jest niesienie drugiemu człowiekowi bezinteresownej pomocy.

  Szkolny Klub HDK zrzesza uczniów, którzy od lat z własnej inicjatywy, rozumiejąc potrzebę niesienia pomocy innym, oddają honorowo ten cenny dar życia, jakim jest własna krew. W dowód uznania działalności w 2008 roku szkoła została uhonorowana medalem 50-lecia HDK PCK za wieloletnią, aktywną działalność.

  Kolejnym ważnym elementem realizowanego przez szkołę programu jest tradycyjny konkurs w kategoriach: wiedza i plakat. Szkoła zabiega o udział w konkursie młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych- z jak największej liczby szkół, wówczas zasięg oddziaływania kampanii promującej zdrowy styl życia zwiększa się, poprzez przeniesienie uzyskanej wiedzy na pola szkół z całego powiatu jasielskiego.

  W trakcie realizacji programu (a jest to praca ciągła) nigdy nie zabrakło wykładów, prelekcji i pokazów - także artystycznych prezentowanych przez młodzież szkolną.

  Szkoła nawiązała współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Oddziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, Medyczną Szkołą Policealną.

  Inicjatywa podjęta przez całą społeczność szkolną jest niezwykle cenna, gdyż promuje zasady zdrowego i regularnego odżywiania, walki z nałogami oraz krzewienia idei honorowego krwiodawstwa.

  Mottem, którym zaszczepiono całą społeczność szkolną jest „nie!” dla wszelkich nałogów: nie dla alkoholu, nie dla nikotyny, nie dla narkotyków, nie dla złego odżywiania się. W szkole wskazuje się poprzez prowadzenie i koordynowanie działań promujących zdrowie – jak dbać o to, co mamy najcenniejsze: zdrowie i życie.

  A oto fakty:

  2004 rok - przystąpienie do programu „Szkoła Promująca Zdrowie”

  2006 rok Rejonowy Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”

  2011 rok Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie

  Szkoła spełnia standardy szkoły promującej zdrowie, podejmując systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej, swoją pracę poddaje rzetelnej ewaluacji, a swoimi doświadczeniami dzieli się z innymi. W ramach programu promocji zdrowia, co roku planowane i realizowane są różne zadania w obrębie priorytetów: uzależnienia od środków psychoaktywnych, walki ze stresem. Do najważniejszych działań należą : realizacja programów prozdrowotnych, III Elementarz czyli program 7 kroków, Dziękuję nie - profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych, Jak zadbać o swoja przyszłość – profilaktyka antynikotynowa, Różowa wstążeczka- profilaktyka raka piersi, Bez ryzyka – profilaktyka AIDS, organizowanie konkursów, olimpiad tematycznych, współpraca z instytucjami pozaszkolnymi, zachęcanie młodzieży do aktywnego trybu życia. Bardzo istotnym elementem jest organizowanie przez szkołę Szkolnych Dni Promocji Zdrowia.

   

  Główne cele tej akcji to: popularyzowanie idei Szkół Promujących Zdrowie, kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promowanie zasad zdrowego i regularnego odżywiania, rozwijanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków, promowanie zdrowego stylu życia, integrowanie młodzieży z różnych szkół i środowisk.

  Od wielu lat szkoła współpracuje z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle.

  Efektem w ostatnim okresie jest nawiązanie bliskiej współpracy związanej z honorowym krwiodawstwem, szkolny Klub HDK od wielu lat bierze udział w uroczystościach związanych z Dniem Honorowego Dawcy Krwi, uzyskiwaliśmy wielokrotnie „świadectwo dojrzałości społecznej”, przeprowadzane były w szkole prelekcje na temat problemów krwiodawstwa, krwiolecznictwa i transplantacji. Wymiernym efektem nawiązanej współpracy jest zwiększona wrażliwość na problemy zdrowotne dosięgające ludzkość oraz chęć pomocy cierpiącym bliźnim- w szkole dzięki tej wspaniałej inicjatywie wielu chłopców zostało honorowymi dawcami krwi.

  Zespól Szkół Budowlanych dzięki nawiązanej współpracy uczestniczy od kilkunastu lat w organizowanej cyklicznie akcji Noworoczny Dar” , jest to akcja charytatywna w czasie której zbierane są środki na pomoc w ratowaniu życia i zakup sprzętu medycznego. Młodzież szkolna bierze udział w akcji poprzez przeprowadzanie kwesty ulicznej oraz przygotowanie i wystawianie programu artystycznego. Młodzież aktywnie uczestniczy także w akcjach „Góra Grosza” i „Szlachetna Paczka”. Nawiązana współpraca pomaga w sposób pośredni rozeznać potrzeby wychowawcze środowiska szkolnego, tworzyć warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspierać samorządność uczniów. Uczniowie dzięki bezpośredniemu udziałowi w organizowanych akcjach stają się bardziej wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.

  Nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą w szkolnych zajęciach, w których wprowadziliśmy nowatorskie metody i sposoby organizacji zajęć. Jednym z takich zajęć jest wychowanie fizyczne, w którym realizujemy nowatorskie programy: "WF z klasą" Nart dzieciom – „skok na stok” oraz "Daj się wciągnąć- WF inaczej" (zajęcia wychowania fizycznego z elementami wspinaczki).

  W ubiegłym roku szkolnym powstało, jako alternatywa uzależnień: szkolne Koło Turystyczno-wspinaczkowe. Zorganizowano cykliczne wyjazdy młodzieży na ściankę AZS Tarnów La Roca zaszczepiając skutecznie pasję zdrowego stylu życia. Uwieńczeniem podjętego nowatorskiego działania było zorganizowanie w 2012 roku zawodów o Puchar Dyrektora Szkoły w kategorii na czas oraz w kategorii trudność dla grupy dziewcząt i chłopców. Fachowych porad udzielali uczniom Pan Arkadiusz Kamiński instruktor wspinaczki sportowej oraz Pani Edyta Ropek od lat zwyciężczyni Pucharu Świata i mistrzostw Europy w konkurencji na czas, która wręczała uczniom puchary i pamiątkowe dyplomy. Taka przygoda pod opieką doświadczonych i sławnych sportowców daje niezwykły efekt w postaci mobilizacji młodzieży do pracy nad sobą, chęci pokonywania własnych niedoskonałości oraz sprostania wysoko postawionej poprzeczce- nie tylko na polu sportowym.

  (powrót na początek strony)

 

 

4. BEZPIECZEŃSTWO

 • Realizowane działania:

  • Program Edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy "Kultura bezpieczeństwa".

  • Tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwo w Ogólnopolskim Klubie Bezpiecznych Szkół ‘2012 – tytuł laureata I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń.

  Działania szkoły wpisane w wieloletnią tradycję:

  Program Bliżej Prawa, Szkoła bez przemocy, Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Rządowy Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci „Polska dla dzieci”, Rządowy Program przeciwdziałania przemocy w szkole „O tolerancji”, Monitoring Wizyjny w Szkołach i Placówkach ;

  Współpraca ze środowiskiem lokalnym i o większym zasięgu (wybrane przykłady):

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaśle

  współpraca w diagnozowaniu potrzeb wychowanków, poradnictwo, przekazywanie informacji;

  Powiatowa Komenda Policji

  Spotkania informacyjne, wykłady o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykroczeń, przestępczości, substancji psychoaktywnych.

  Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

  Udział w kampaniach informacyjnych i programach o charakterze edukacyjnym w ramach programu informacyjno-prewencyjnego „ Kultura Bezpieczeństwa” – prelekcje: „Co młody pracownik wiedzieć powinien”; „Bezpiecznie, w zgodzie z przepisami prawa pracy”; „Zagrożenia wypadkowe podczas wykonywania prac budowlanych”; „Przykłady wypadków z udziałem młodych pracowników”;

  Wybrane działania, w których szkoła brała udział:

  • Ogólnopolska Akcja „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”, organizator: Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”, patronat: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, poparcie Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych.

  • Temat przewodni tegorocznej edycji: „Bezpieczeństwo w pojeździe, pasy bezpieczeństwa”.

  • Działania podjęte przez szkołę w ramach prowadzonej Akcji:

  • Uroczystość, podczas której uczczono minutą ciszy pamięć ofiar.

  • Wykłady na temat bezpieczeństwa na drogach, zdarzenia drogowe, wyposażenie samochodów, wybrane zagadnienia i aspekty bezpieczeństwa w pojeździe, prowadzący: Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle , Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych, uczeń szkoły, wystąpienia zostały zobrazowane spotami reklamowymi z kampanii społecznych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Ostatni wyskok” i „Zapnij pasy. Włącz myślenie” oraz prezentacją multimedialną, przygotowaną przez ucznia szkoły.

  • Debata, w trakcie której uczniowie dzielili się swoimi refleksjami na temat niebezpiecznych sytuacji na drodze i korzystania z pasów bezpieczeństwa. Efektem dyskusji było zapisanie wniosków, dotyczących czynności, które mogą uratować życie.

  • Przygotowanie materiałów informacyjnych poświęconych tematyce wypadków drogowych, potrzeby zapinania pasów oraz pamięci o ofiarach wypadków.

  • Wychowawcy klas przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat bezpieczeństwa na drogach;

  • „Bariery urbanistyczne i architektoniczne we współczesnym świecie”, organizator: Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle, w ramach przedsięwzięcia odbyły się prelekcje (Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” i sekretarz SON, przewodnik beskidzki). Program adresowany był do przyszłych projektantów, wykonawców lub właścicieli firm budowlanych, a dzisiaj uczniów technikum budowlanego. Ważnym momentem spotkania był przygotowany przez uczniów pokaz zdjęć przedstawiających absurdalne rozwiązania architektoniczne, które bądź utrudniają, bądź całkowicie uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie;

  • „Bo wypadek to dziwna rzecz, nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy”, szkolenie z zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej połaczone z konkursem wiedzy, organizator: firma szkoleniowa „Renoma” z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Jaśle;

  • Seminarium dla nauczycieli z terenu woj. podkarpackiego uczestniczących w bieżącej edycji programu „ Kultura Bezpieczeństwa”;

  Wybrane działania i efekty:

  W wyniku realizacji nowatorskiego programu, otrzymaliśmy tytuł BEZPECZNEJ SZKOŁY oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu BEZPIECZNE SZKOŁY, w skład Komitetu Honorowego wchodził m.in. Pan Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty. Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle znalazł się w gronie laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.

  Zadania realizowane w ramach programu obejmują problematykę zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach. Celem prowadzonych przez szkołę działań jest kształtowanie świadomości obywatelskiej uczniów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa młodzieży i środowiska lokalnego. Zorganizowano min: zajęcia warsztatowe, pogadanki, debaty prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły, jak również przedstawicieli licznych instytucji ze środowiska lokalnego. Podejmowane działania wzbudziły ogromne zainteresowanie młodzieży, która chętnie angażowała się w wypełnianie założeń konkursu. Nad właściwą realizacją zadań czuwa pedagog szkoły, która pełni funkcję szkolnego koordynatora. Działania, które przyczyniły się do uzyskania przez szkołę tytułu laureata są z powodzeniem realizowane jako działania stałe.

  (powrót na początek strony)

 

5. EKO - BUDOWLANI

 • Realizowane działania:

  EKO-Budowlani”

  Współpraca ze środowiskiem lokalnym i o większym zasięgu (wybrane przykłady):

  Starostwo Powiatowe w Jaśle

  Współpraca w realizacji działań o charakterze ekologicznym: konkursy, kampanie promocyjne.

  Urząd Miejski Jasło

  „Odnawialne źródła energii”

  Współpraca w realizacji podjętych przez szkołę działań:

  Ogólnopolski Konkurs „Drugie Życie Elektrośmieci” (współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jasło);

  Ogólnopolski Konkurs „Zużyte Opony - Gumowy Surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko" (współpraca z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami oraz z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Jasło);

  „Azbest- out”

  ”Wdrażanie zasad racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w Jaśle poprzez organizację kampanii promocyjnych i edukacyjnych dla jego mieszkańców” program realizowany przez Zarząd Miasta Jasła wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim „doradcy domowi z zakresu segregacji odpadów”,

  Wybrane działania organizowane przez szkołę:

  • „DZIEŃ SZKOLNEGO EKOLOGA” , konkurs ekologiczny dla uczniów, kategoria I – test wiedzy, kategoria II – praca fotograficzna nt. „Piękna otaczającej nas przyrody”;

  • Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii - w związku z udziałem uczniów ZSB Jasło w Ogólnopolskim Konkursie „Drugie Życie Elektrośmieci” (współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jasła);

  • Działania realizowane przez Zespół EKO BUDOWLANI (ZSB w Jaśle)w ramach konkursu „Zużyte Opony - Gumowy Surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko":

  • Studiowanie informacji na temat gumowego surowca w internecie i literaturze fachowej, a także wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów szkoły i mieszkańców Jasła, dotyczącej gumowego surowca. Nawiązanie współpracy z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami oraz z Wydziałem Ochrony Środowiska w Jaśle. Wykonanie plakatów i ulotek tematycznych. Przygotowanie prezentacji na temat gumowego surowca. Przeprowadzenie zbiórki opon. Wykonanie mapki dzikich wysypisk gumowego surowca. Likwidacja dzikich wysypisk. Współpraca z lokalnymi mediami w celu nagłośnienia akcji.

  • Działania realizowane przez Zespół BUD-TEAM (ZSB w Jaśle)w ramach I Etapu Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Drugie Życie Elektrośmieci”, organizator: Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. oraz ERP Batteries Poland Sp. z o.:

  • Działania związane z rozpowszechnianiem wiedzy na temat prawidłowego postępowania ze ZSEE, czyli zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami:

  • Pozyskanie sponsorów: UM Jasło, Starostwo Powiatowe Jasło oraz Karpacka Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. Przeprowadzenie wywiadu na temat ZSEE z Kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jasła. Nagranie filmu pt.:„ Drugie życie elektrośmieci”.

  • Zbadanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez opracowanie i przeprowadzenie ankiety na temat elektrośmieci. Opracowanie prezentacji multimedialnej o ZSEE i zużytych bateriach.

  • Zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów. Wygłoszenie prelekcji w szkole. Zorganizowanie Konferencji Ekologicznej pt.: „Drugie życie elektrośmieci” w Urzędzie Miasta Jasła. Zbiórka baterii prowadzona przez cały okres trwania konkursu w szkole oraz w jasielskich sklepach: BOGUMIŁ na ul. Mickiewicza oraz CENTRUM na ul. Szkolnej. Zorganizowanie apelu w szkole na temat ZSEE z pokazem mody i inscenizacją ekologicznej wersji bajki o królewnie Śnieżce i krasnoludkach. Współpraca z lokalnymi mediami. Współpraca z lokalną firmą EKO-MAST. Opracowanie mapy punktów zbiórki elektrośmieci. Zorganizowanie transportu i zebranie ZSEE. Organizacja happeningu dla mieszkańców Jasła i okolic wraz ze zbiórką ZSSE oraz zużytych baterii;

  • „AZBEST-OUT”

  Wybrane działania, w których szkoła brała udział:

  • Program „Zaadoptuj rzekę 2013”, organizator: Polska Organizacja Ekologiczna KLUB GAJA;„Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę” Ogólnopolska Akcja „Sprzątania Świata”, organizator: Fundacja Nasza Ziemia

  • IV Konferencja Ekologiczna „Odnawialne i alternatywne źródła energii”. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle;

  • Program edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”, realizowany przez Klub Gaja - Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych -członkowie koła LOP wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa Kołaczyce przystąpili do symbolicznego uczczenia tego święta. Na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w Ośrodku Edukacyjnym Bierówka posadzono sadzonki drzew;

  • Powiatowa Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych chłopców, organizator: Zespół Szkół w Trzcinicy, osiągnięcie: II miejsce;

  • „Człowiek i dzikie zwierzęta – wzajemne relacje na przykładzie przyrody Beskidu Niskiego” ZSB na III Konferencji Ekologicznej, zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle;

  • Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”. XVIII edycja akcji, Hasło przewodnie "Lasy to życie - chrońmy je". Celem corocznej akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling;

  Wybrane działania i efekty:

  Współpraca nawiązana przez szkołę z samorządem Gminy Miejskiej Jasło to w przeciągu ostatnich kilkunastu lat przede wszystkim udział w cyklicznych akcjach organizowanych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miejskiego.

  Z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Jaśle Zespół Szkół Budowlanych współpracuje już od 2000 roku w związku z wdrażaniem przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska miasta.

  Dzięki tej współpracy szkoła uczestniczyła w programie realizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz nauczycielami i uczniami jasielskich gimnazjów i szkół średnich „Wdrażanie zasad racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w Jaśle poprzez organizację kampanii promocyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców”, „Odnawialne źródła energii”, „Drugie życie elektrośmieci”, „Gumowy surowiec”, „Azbest- out”(trytuły laureata w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich).

  Uczniowie biorą udział w cyklicznie organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaśle akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Święto Lasu”oraz w różnych konkursach o tematyce związanej z ekologią , biorą także udział w corocznej zbiórce surowców wtórnych. Nawiązana współpraca polegająca na aktywnym i systematycznym uczestniczeniu w realizowanym programie, w akcjach oraz konkursach stanowi ważny element w podnoszeniu świadomości ekologicznej nie tylko uczniów szkoły ale także mieszkańców Jasła i przyczynia się do ich udziału w segregacji odpadów. Efektem bezpośredniej edukacji mieszkańców są pozytywne rezultaty selektywnej zbiórki odpadów. Efekty dydaktyczno-wychowawcze nawiązanej współpracy to kształtowanie właściwych postaw proekologicznych naszej młodzieży, wielka świadomość ekologiczna oraz propagowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności lokalnej.

  (powrót na początek strony)

 

6. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

Realizowane działania:

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i o większym zasięgu (wybrane przykłady):

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Współpraca w zakresie krzewienia edukacji patriotycznej poprzez organizację konkursów i zawodów: dwukrotnie organizowano etap rejonowy Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze” oraz Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Współudział w budowie miejsca upamiętnienia Golgota Wschodu (aktywny udział w wykonaniu prac z branży geodezyjnej i budowlanej).

Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze patriotycznym.

Urząd Miejski Jasło

Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze patriotycznym.

Wybrane działania organizowane przez szkołę:

 • Organizacja etapu rejonowego i szkolnego XXXVI edycji Zawodów Sportowo – Obronnych „Sprawni jak żołnierze” organizowanych pod patronatem Ministra Obrony Narodowej przeprowadzone w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle, organizator: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, współpraca: Wojewódzki Sztab Wojskowy, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich;

 • Konkurs historyczny dla uczczenia 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego pod hasłem „Pamiętamy o Powstaniu Styczniowym”

 • Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzna Polszczyzna;

Uroczystości szkolne (wybrane przykłady):

 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • Program Świąteczny;

 • Szkolny Dzień Promocji Zdrowia;

 • 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;

 • Narodowe Święto Niepodległości

 • Dzień Edukacji Narodowej

 • Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

Wybrane działania, w których szkoła brała udział:

 • „A może do wojska?”, spotkanie informacyjne w ramach poradnictwa zawodowego, organizator: Wydział Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle;

 • I-V Piesze Rajdy Niepodległości, impreza towarzysząca powiatowym obchodom Narodowego Święta Niepodległości;


 (powrót na początek strony) 

 

 

7. JAKOŚĆ W SZKOLE

 • Realizowane działania:

  Akcja Edukacyjna "Wf z klasą" - Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej, sport.pl;

  Wybrane działania, w których szkoła brała udział:

  Akcja Edukacyjna "Nauczyciel z klasą" - Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej,

  Akcja Edukacyjna "Uczniowie z klasą" - Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazety Wyborczej;

  Rządowy Program : Monitoring Wizyjny w Szkołach i Placówkach ;

  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych;

  Pracownie Komputerowe dla Szkół. Szkoły ponadgimnazjalne i policealne;

  Pracownie Komputerowe dla Szkół. Szkoły ponadgimnazjalne i policealne;

  Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – cz. III nr 24-technik geodeta;

  Wybrane działania i efekty:

  Działania zmierzające do utworzenia sprawnie działającej struktury organizacyjnej z nowoczesną bazą materiałową i wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną, struktury mającej do dyspozycji nowoczesne wyposażenie, sprzęt i bazę do prowadzenia szkolenia praktycznego.

  W szkole podjęto działania uwieńczone sukcesem: utworzono Pracownię Ćwiczeń Praktycznych, w której młodzież może przygotowywać się do egzaminów, a przystępować w Szkolnym Ośrodku Egzaminacyjnym.

  Szkoła uczestniczyła w szeregu projektów i programów, zyskała wyposażenie edukacyjne, maszyny, urządzenia, sprzęt, materiały, oprogramowanie dla zawodów, w których kształci i uzyskała uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego dla zawodów, w których kształci.

  Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w tworzenie profesjonalnej Pracowni Ćwiczeń Praktycznych i Ośrodka Egzaminacyjnego, analiza wyników egzaminów i osiągnięć edukacyjnych uczniów i absolwentów szkoły oraz w tworzenie, realizację, monitoring i ewaluację programów naprawczych powoduje wzrost efektów kształcenia.

  W szkole wprowadzono nowatorskie rozwiązania organizacyjne polegające na współpracy szkoły z partnerami w zakresie wspierania rozwoju uczniów.

  Przykłady partnerstwa szkoły:

  Państwowa Inspekcja Pracy – nowatorskie działania w zakresie bezpieczeństwa (Program „Kultura bezpieczeństwa”)

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle, PCK – Profilaktyka Prozdrowotna

  Przedstawiciele firm budowlanych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – edukacja zawodowa

  LOK, WKU – Wychowanie Patriotyczne i Obywatelskie

  KPP Jasło Wydział Prewencji Nieletnich - nowatorskie działania w zakresie bezpieczeństwa

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle – Profilaktyka Prozdrowotna, poradnictwo zawodowe

  Urząd Miejski Jasło, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki – Ekologia (EKO-Budowlani)

  MOSiR Jasło - Profilaktyka Prozdrowotna (WF z klasą)

  Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie – poradnictwo zawodowe.

 

 (powrót na początek strony)


8. DZIAŁALNOŚĆ UCZNIOWSKA

Wybrane działania:

 • Spotkanie świąteczne „Dlaczego jest Święto Bożego Narodzenia?”

 • Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej

 • Mikołajki – przedświąteczna akcja samorządu szkolnego

 • Konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy – stroiki przekazano do PCK

 • Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę (akcja charytatywna), organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle;

 • Szkoło Pomóż i Ty (akcja charytatywna), organizator: Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”;

 • Góra Grosza (akcja charytatywna), organizator: Towarzystwo Nasz Dom;

 • Akcja Szkoło Pomóż i Ty 2012/13, organizator: Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty";

 • ,,Najładniejszy stroik świąteczny’’ akcja charytatywna Zarządu Rejonowego PCK Jasło;

 • ,,Szlachetna paczka” ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenia WIOSNA;

 

 (powrót na początek strony)

 

 

 

 

[dc]