Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja: styczeń-luty 2019

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2019 - 22 marca 2019 roku.

 

             

sesja: czerwiec-lipiec 2019

 

Uwaga !

 

Składanie deklaracji do egzaminu zawodowego

 

w sesji: czerwiec-lipiec 2019

 

 

 

osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2019 powinni złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego do dnia 18 lutego 2019 roku.

 

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu  zawodowego przez zdającego, który nie zdał  tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

 

 Zdający, którzy:

 

  • przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r. i otrzymają negatywny wynik z egzaminu w dniu 22 marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia tego wyniku deklarację przystąpienia do egzaminu  na sesję czerwiec-lipiec 2019 r.

 

 

 

  • nie przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019r. po ogłoszeniu wyników w dniu 22marca br. będą mogli złożyć w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2019r.