Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja: czerwiec-lipiec 2018

 

Uwaga !

 

Składanie deklaracji do egzaminu zawodowego

 w sesji: czerwiec-lipiec 2018

osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2018 powinni złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego do dnia 18 lutego 2018 roku.

 

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał  tego egzaminu, deklarację składa się, po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego w ciągu siedmiu dni.

Część pisemna


19 czerwca 2018r.

godz.10:00 - kwalifikacje:

B.05 - montaż systemów suchej zabudowy.

B.34 - wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.

R.21 - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

godz.12:00 - kwalifikacje:

B.06 - wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich.

B.33 - organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

B.35 - obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.

godz.14:00 - kwalifikacje:

B.07 - wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.

B.36 - wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.


uwaga!

W celu przeprowadzenia czynności organizacyjnych (losowanie miejsc, zajęcie miejsc w sali egzaminacyjnej, przekazanie instrukcji dla zdających, odbiór arkuszy, kodowanie) - Zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin na godzinę przed jego rozpoczęciem.

 

               Osoby zgłaszające się na egzamin powinny posiadać:


-dowód tożsamości/legitymacja szkolna/ z aktualnym zdjęciem,

-pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,

-kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 Część praktyczna


26 czerwca 2018r.

godz: 9:00 - kwalifikacje: 

B.35 - obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.

R.21 - projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

godz: 13:00 - kwalifikacje:

B.33 - organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.                   

B.36 - wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.


29 czerwca 2018r.

godz: 15:00 - kwalifikacje:

B.34 - wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.


 

od 25 do 28 czerwca 2018r.

 

godz: 9:00 (I zmiana)

godz:15:00 (II zmiana)

kwalifikacja:

B.05 - montaż systemów suchej zabudowy.


 

od 28 czerwca do 4 lipca 2018r.

 

 

 

godz: 9:00 (I zmiana)

 

godz:15:00 (II zmiana)

kwalifikacja:

kwalifikacja:

B.07 - wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.


Uwaga! szczegółowy harmonogram zamieszczony jest w gablocie na parterze w budynku szkoły.

godz: 9:00(


I zmiana)

godz: 9:00(I zmiana)