Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja: styczeń-luty 2018

 

 W sesji: styczeń-luty 2018 odbędą się egzaminy z kwalifikacji:

 


dla zawodu: technik budownictwa:

 

-B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 

-B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

 

-B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

 


dla zawodu: technik geodeta:

 

-B.34 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.

 

-B.35 - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.

 

-B.36 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 


dla zawodu: technik architektury krajobrazu:

 

-R.21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

 


dla zawodu: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

 

-B.05 - Montaż systemów suchej zabudowy.

 

-B.06 - Wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich.

 

-B.07 - Wykonywanie robót posadzkarskich i okładzinowych


UWAGA!

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji.

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu w sesji:

 styczeń/luty 2018 należy złożyć w sekretariacie szkoły

 do dnia 9 września 2017 roku.


Harmonogram egzaminów w sesji styczeń-luty 2018

część pisemna:

11 stycznia 2018 r.

godz. 10:00      kwalifikacja: B.05, B.18, B.34, R.21

godz. 12:00      kwalifikacja: B.06, B.33, B.35,

godz. 14:00      kwalifikacja: B.07, B.30, B.36,


część praktyczna:

 

10 stycznia 2018 r.

godz. 9:00        kwalifikacja: B.35, R.21

godz. 13:00      kwalifikacja: B.33, B.36,

 

 

18 stycznia 2018 r.

 godz. 15:00 (II zmiana)     kwalifikacja: B.30,


19 stycznia 2018 r.

godz. 9:00 (I zmiana)         kwalifikacja: B.30,

godz. 15:00 (II zmiana)     kwalifikacja: B.30,


22 stycznia 2018 r.

godz. 9:00 (I zmiana)         kwalifikacja: B.06,

godz. 15:00 (II zmiana)     kwalifikacja: B.06,

 

23 stycznia 2018 r.

godz. 9:00 (I zmiana)         kwalifikacja: B.06,

godz. 15:00 (II zmiana)     kwalifikacja: B.07,

 

 

24 stycznia 2018 r.

godz. 9:00 (I zmiana)         kwalifikacja: B.07,

godz. 15:00 (II zmiana)     kwalifikacja: B.07,

 

12 lutego 2018 r.

godz. 9:00 (I zmiana)         kwalifikacja: B.34,

godz. 15:00 (II zmiana)     kwalifikacja: B.34,


14 lutego 2018 r.

 godz. 15:00 (II zmiana)     kwalifikacja: B.34,


12 - 16 lutego 2018 r.

godz. 9:00 (I zmiana)         kwalifikacja: B.18,

godz. 15:00 (II zmiana)     kwalifikacja: B.18,


Szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych znajduje się w gablotach szkolnych (budynek Szkoły-parter, budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych).

Komunikat dyrektora CKE

  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej

 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 w sesji styczeń-luty 2018 r.

 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

Komunikat dyrektora CKE

 w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej

 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 w sesji styczeń-luty 2018 r.

 

 Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych:

Lp

kwalifikacja

Zdający przynosi na egzamin

1.

R. 21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2 , 12 kolorowych kredek

2.

B.33 – Organizacja

 i kontrolowanie robót budowlanych.

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

3.

B.35 – Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy z czerwonym, zielonym

i czarnym tuszem, temperówka

4.

B.36 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych

z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy z czerwonym, zielonym

i czarnym tuszem, temperówka

 * Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji: styczeń - luty 2018 - 23 marca 2018r.